Naar hoofdinhoud Naar footer

Film: De dappere patiënt

Op een dag realiseer je je: "Ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? En wat niet (meer)?" Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek? De film 'De Dappere Patiënt' helpt hierbij.

Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten over dit onderwerp de film 'de Dappere Patiënt' met als doel dit gesprek makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit onderwerp echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie.

De laatste levensfase

Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Dit biedt hen de gelegenheid om beslissingen te nemen over de zorg en behandelingen in deze fase. Het tijdig bespreken en afstemmen van wensen en ideeën voor zorg kan belastende medische behandelingen voorkomen. Dit leidt vaker tot behoud van autonomie en biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan kwaliteit van leven op basis van eigen normen en waarden.

Het bespreken van wensen en ideeën voor de laatste fase van het leven is belangrijk. Dit blijkt ook uit onderzoek dat is gedaan naar dit onderwerp, dat ook wel vroegtijdige zorgplanning (advance care planning) wordt genoemd. Het aantal ouderen zal de komende decennia verder stijgen. Tegelijkertijd blijven meer ouderen tot hun overlijden thuis wonen, waardoor de relatie met de huisarts belangrijk blijft. Het is echter geen eenvoudig onderwerp. Aan de ene kant voor ouderen niet, omdat het moeilijk is concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Aan de andere kant is het voor huisartsen niet altijd duidelijk of en op welke manier de patiënt ermee bezig is.

Gratis te bekijken

Het doel van de film 'De Dappere Patiënt' is dat het makkelijker wordt om het gesprek aan te gaan en tegelijkertijd voor bewustwording te zorgen over dit onderwerp. Daarbij maakt de film inzichtelijk welke mogelijke belemmeringen er spelen om in gesprek te gaan met de huisarts en welke aanknopingspunten er zijn om met patiënten wél in gesprek te gaan. 

Bekijk hier de trailer van de film:

YouTube video thumbnail

Op de website van Elaa is de korte en uitgebreide versie 'De Dappere Patiënt' gratis te bekijken. Net als een interview met Lonneke Ketelaar, huisarts en betrokken bij 'De Dappere Patiënt'.