Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerkingsafspraken over zorg voor kwetsbare ouderen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over de zorg voor kwetsbare ouderen. De afspraken zijn in een zogenaamde LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken) opgenomen. Een LESA heeft tot doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de regio.

De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen geeft handvatten om de verdeling van taken tussen en verantwoordelijkheden van huisarts (praktijkverpleegkundige/-ondersteuner) en wijkverpleegkundige vast te leggen en daardoor de samenwerking te optimaliseren. Zo kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen met hun teams in regionaal of lokaal verband afspraken maken over de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare ouderen.

Zorg op maat

Het uitgangspunt is dat goede zorg voor ouderen zorg op maat is en aansluit op de wensen en behoeften van ouderen en met oog voor hun persoonlijke context. De kwaliteit van leven zoals de patiënt die zelf ervaart, staat hierbij voorop. De LESA wijst erop dat afspraken tussen de huisarts, de wijkverpleegkundige en de oudere worden vastgelegd in een gezamenlijk zorgplan, dat bij voorkeur tot stand komt in een multidisciplinair overleg waarbij ook de patiënt (en mantelzorger) betrokken zijn. Goede afstemming met de mantelzorgers is een voorwaarde om de zorg voor de oudere zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven bieden.

Lokaal organiseren

Doordat ouderen steeds langer zelfstandig wonen, is het van belang dat betrokken professionals en vrijwilligers van elkaar weten wat ze doen, zodat zij elkaars competenties en contacten op het juiste moment kunnen inschakelen. Een goed draaiend netwerk is van levensbelang. Het thema Lokaal Organiseren binnen BeterOud biedt een groot aantal hulpmiddelen voor lokaal samenwerken rond ouderen. In leergemeenschappen zoeken deelnemers samen met deskundigen naar verbeteringen van de ondersteuning en zorg aan ouderen in de eigen lokale situatie.

Meer lezen:

  1. LESA Zorg voor kwetsbare ouderen
  2. Hulpmiddelen voor lokaal samenwerken