Naar hoofdinhoud Naar footer

Een veilig thuis

Om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, hebben ouderen een veilige, prettige woning nodig. Daarom is het belangrijk dat ouderen zelf -maar ook beleidsmakers- aandacht hebben voor:

1. Woningaanpassingen in bestaande huizen en nieuwbouw;

Er wordt te weinig gebouwd om de vraag naar seniorvriendelijke woningen op te kunnen vangen. Daarom moeten woonprojecten zich niet alleen richten op nieuwbouw, maar vooral op aanpassingen in bestaande woningen, zowel koop- als huurhuizen.

2. Mogelijkheden van co-housing (samen wonen);

Een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning beschikt en daarnaast voorzieningen en ruimten deelt.

3. Stimuleren van ouderen om in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften;

Een goed project richt zich niet alleen op voorlichting, maar verleidt senioren om te handelen. In de ideale situatie loopt een oudere samen met een (vrijwillige) adviseur door het huis en kijkt naar noodzakelijke aanpassingen.

4. De behoefte van ouderen aan fysieke en sociale veiligheid;

Denk aan: voorkomen van brand, inbraak, valgevaar (fysieke veiligheid) en vergroten van de sociale contacten door onder andere beschut wonen, hofjes, woonservicegebieden (sociale veiligheid).

5. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningaanpassingen;

Goede informatie over onder meer financiële mogelijkheden, (blijvers)leningen, subsidies voor zowel huurders als kopers.

6. Mogelijkheden op het gebied van domotica en robotica;

Aandacht voor bijvoorbeeld een alarmsysteem, op afstand bedienbare apparaten, robotstofzuigers, robotmaaiers. Deze moeten doeltreffend, betaalbaar en op maat zijn.

7. Keuzehulp

Help ouderen (en hun familie) bij het maken van een keuze uit het grote aanbod van leveranciers, aannemers, verhuurders.

8. Het feit dat alle bovenstaande punten gelden voor zowel kwetsbare als niet-kwetsbare ouderen

Meer lezen

Downloads