Naar hoofdinhoud Naar footer

Beweegrichtlijnen voor ouderen

Er is veel gezondheidswinst te behalen wanneer Nederlanders meer bewegen. Bij ouderen is bewijs gevonden voor het verband tussen bewegen en het risico op botbreuken, lichamelijke beperkingen, cognitief minder worden en dementie. Daarom heeft De Gezondheidsraad een advies voor de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS): stimuleer mensen om blijvend meer te bewegen en om minder stil te zitten.

Beweegrichtlijnen 2017 

De Gezondheidsraad heeft de laatste wetenschappelijke inzichten gebruikt in nieuwe beweegrichtlijnen. Deze richtlijnen gelden voor volwassenen, ouderen en kinderen. Ze gaan over de relatie tussen bewegen en gezondheid.  

De Gezondheidsraad adviseert om de oude Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm te vervangen voor deze nieuwe richtlijnen. Om meer beweging te stimuleren, kan samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld lokale overheden, bedrijven en scholen.   

Bewegingsrichtlijnen voor volwassenen en ouderen 

Volgens cijfers van het RIVM haalt ruim de helft van de Nederlanders de nieuwe richtlijnen niet. In deze nieuwe richtlijnen adviseert de raad om oefeningen te doen die de spieren en botten versterken. En om niet te veel te zitten. Daarin moeten volwassenen 2,5 uur per week matig intensief bewegen (bijvoorbeeld wandelen of fietsen).  De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen bestaat uit onderstaande punten:  

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.  
  • Beweeg minstens 150 minuten per week op matig intensieve inspanning. Bijvoorbeeld wandelen en fietsen en verspreidt het over verschillende dagen. Langer, vaker of intensiever bewegen geeft extra voordeel voor de gezondheid.  
  • Doe minstens 2 keer per week activiteiten die de spieren en botten versterken. Voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.  
  • En: voorkom veel stilzitten.  

Het Kenniscentrum Sport geeft een overzicht van beweegnormen en welke activiteiten hieronder vallen. Je vindt ze op de volgende pagina: ‘Hoeveel moet je bewegen volgens de beweegrichtlijnen?’ 

Voordelen bewegen 

Genoeg beweging verkleint het risico op hartziekten, vaatziekten, diabetes (suikerziekte) en depressieve klachten. Ook zijn er aanwijzingen dat genoeg beweging de kans op borstkanker en darmkanker verkleint. Bovendien verlaagt bewegen bij ouderen het risico op botbreuken. En het verbetert de loopsnelheid en spierkracht.  

Meer informatie