Naar hoofdinhoud Naar footer

Rij Bewust Test

Veilig Verkeer Nederland en het CBR hebben gezamenlijke de Rij Bewust Test gelanceerd.

Deze test is bedoeld voor senioren om meer inzicht te krijgen in het eigen rijgedrag en helpt om met een lang en veilig gevoel te blijven rijden.  Circa 90% van alle verkeersongevallen in ons land wordt veroorzaakt doordat bestuurders hun gedrag niet goed op de situatie afstemmen. De Rij Bewust Test draagt op een positieve manier bij aan een zeker, bewust en daardoor veiliger verkeersgedrag. Na afronding van de test krijgt de bestuurder een op-maat-gemaakt advies dat helpt bewuster en daardoor veiliger te rijden. De test is voor iedereen gratis toegankelijk. 

De test behandelt verschillende situaties en meet hoe je daar als bestuurder mee omgaat. Ook wordt de vraag gesteld wat je onderweg zoal meemaakt. Kennis van verkeersregels en -borden wordt niet getoetst. Dit is wel mogelijk via de online VVN Opfriscursus. We verwachten dat veel weggebruikers profijt beleven van de Rij Bewust Test en roepen juist ervaren rijbewijsbezitters op om deze online test te doen. De Rij Bewust Test is anoniem en de uitslag ervan is geen bewijs van rijgeschiktheid.