Naar hoofdinhoud Naar footer

Toetsingskader: meetlat van ouderen

Gepubliceerd op: 16-08-2019

Het toetsingskader is een belangrijk hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en de zorg voor ouderen wil verbeteren. Er zijn verschillende verbeterprojecten beoordeeld op basis van belangrijke aandachtspunten. Dit is gedaan vanuit de manier waarop een oudere ernaar kijkt. Hierdoor is het toetsingskader een meetlat geworden van de ouderen. Welke verbeteringen zijn nu echt waardevol?

De belangrijkste aandachtspunten zijn beschreven voor de verschillende fasen in het leven van ouderen. Het gaat om de volgende 3 fasen: 

  1. De fase waarin ouderen zich voorbereiden op de toekomst. 
  2. De fase waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Dit is in een veilige en sociale buurt, waar problemen op tijd worden herkend. 
  3. De fase waarin iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en zorg thuis ontvangt. 

Natuurlijk hebben niet alle ouderen dezelfde wensen en meningen. Dat komt omdat iedereen anders is. Toch denken veel ouderen over een aantal punten hetzelfde. Het toetsingskader is daarom een waardevol hulpmiddel om wonen, welzijn en de zorg voor ouderen te verbeteren!   

  • Bekijk het toetsingskader (zie Downloads) 

Voorbeeldprojecten

In elke regio zijn er mooie en succesvolle projecten te vinden. Hoe voldoen een aantal uitgekozen voorbeeldprojecten aan de voorwaarden die ouderen hebben opgesteld? En hoe zit dat met projecten in je eigen regio? In de bijlage van het toetsingskader worden een aantal voorbeeldprojecten gedeeld. Daarbij is onder andere naar de volgende punten gekeken:

  • Is het voorbeeldproject succesvol? 
  • Zijn ouderen zelf betrokken, zodat het echt waardevol is voor ouderen?

Bekijk de 'voorbeeldprojecten' ter inspiratie. De ‘voorbeeldprojecten’ en beoordeling staan ook in een aparte bijlage: 

  • Bekijk de bijlage met voorbeeldprojecten (zie Downloads)

Meer weten over het toetsingskader?

Downloads