Naar hoofdinhoud Naar footer

Vitaliteit bij 75-plussers voorspellen

Het aantal thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder in Nederland groeit sterk. In 2040 zal de groep van 75-plussers meer dan verdubbeld zijn. Het is daarom belangrijk om onderzoek te doen naar deze groep. Onderzoekers van Amsterdam UMC deden de afgelopen twee jaar onderzoek naar vitaliteit onder 75-plussers. Een factsheet met daarin de belangrijkste resultaten op een eenvoudige manier weergegeven, is hier te downloaden.

Kwetsbaarheid en vitaliteit

Veel onderzoek richt zich op ‘kwetsbaarheid’ van de oudste ouderen, omdat dit een belangrijke voorspeller is van de behoefte aan zorg. Echter, er is ook groep ouderen die relatief vitaal blijft. Dit zijn ouderen die een laag aantal beperkingen hebben op fysiek, emotioneel en cognitief gebied. Hier is tot op heden nauwelijks onderzoek naar gedaan.

LASA onderzoek

LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam, www.lasa-vu.nl) is een langlopende studie onder ouderen in Nederland, met een zeer rijke dataverzameling over gezondheid, welzijn en sociaal functioneren. In 2019 werd, met behulp van een subsidie van het SeW Fonds uit Heemskerk, een project opgestart over vitaliteit bij 75-plussers, waarbij gebruik werd gemaakt van data van de LASA studie. Het onderzoeksproject, uitgevoerd door Sascha de Breij en Emiel Hoogendijk (beiden Amsterdam UMC, locatie VUmc), richtte zich op het voorspellen van vitaliteit en op positieve gevolgen van vitaliteit. De informatie die dit onderzoek oplevert kan gebruikt worden voor het bevorderen van vitaliteit onder 75-plussers.

Vitaliteit voorspellen

Uit het onderzoek bleek dat ruim een kwart van de 75-plussers vitaal is. Uit vele factoren die werden onderzocht, bleek een aantal factoren vitaliteit 3 jaar later goed te kunnen voorspellen: lagere leeftijd, hoger opleidingsniveau, hoge mate van emotionele steun uit het sociale netwerk, weinig chronische ziekten, afwezigheid van gehoorproblemen, een goede ervaren gezondheid en weinig depressieve klachten. Niet al deze factoren zijn beïnvloedbaar (zoals leeftijd), maar voor een hoop van deze factoren kan beleid gemaakt worden. Denk hierbij aan het voorkomen van depressie en het vergroten van sociale steun voor ouderen. Ook liet het onderzoek zien dat vitaliteit allerlei positieve gevolgen heeft, zoals een kleinere kans op ziekenhuisopnames, eenzaamheid en overlijden.

Op basis van de resultaten is een Factsheet gemaakt, deze is hier te downloaden. Meer informatie over het onderzoek naar kwetsbaarheid en vitaliteit staat op deze site: www.frailty-project.nl.