Naar hoofdinhoud Naar footer

Ruimte voor ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis

Ruimte voor ouderen: een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor ouderen. En ook ruimte om mee te praten over hoe ouderen willen leven en deelnemen aan de samenleving.

Het merendeel van alle ouderen in Nederland woont zelfstandig. In de wijk, buurt, stad of platteland. Dat betekent dat de woon- en leefomgeving prettig en veilig moet zijn. Mobiliteit is belangrijk.

Om de vraag van de ministeries van WVS en I&W 'wat is voor ouderen een gewenste leefomgeving, waarin het prettig bewegen en verplaatsen is en waarin belangrijke activiteiten bereikbaar zijn?' goed te kunnen beantwoorden, heeft de Raad het advies Ruimte voor Ouderen geschreven.

16 actiepunten, 5 thema's

In het advies benoemt de Raad 16 actiepunten, verdeeld over 5 thema’s. De thema’s zijn

  • infrastructuur en inrichting van de leefomgeving
  • mobiliteit
  • veilige buurt
  • aantrekkelijke leefomgeving
  • participatie & communicatie

Belangrijke adviezen: maak van het openbaar vervoer weer een nutsvoorziening en richt de samenleving zo in dat alle inwoners daar een goed leven kunnen leiden. Ook ouderen met een beperking of een vorm van kwetsbaarheid.

Het advies is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid en het meedenken van heel veel ouderen uit het hele land. Zij hebben deelgenomen aan overlegtafels, waar de vragen van VWS en W&I besproken zijn.  

Lees meer

Downloads