Naar hoofdinhoud Naar footer

Praat met organisaties in wonen, zorg en welzijn

In de praktijk: dáár gebeurt het. Hoe is de zorg voor ouderen in een instelling, in het ziekenhuis, thuis? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Om de zorg voor ouderen te verbeteren, is het belangrijk om ook op de plek waar de zorg verleend wordt, de stem van ouderen te laten horen.

Raak betrokken bij regionale netwerken van BeterOud

Huisartsen, ziekenhuizen, apotheken, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties, gemeenten: bij zorg en ondersteuning van ouderen zijn veel verschillende organisaties betrokken. Goede afstemming en samenwerking is een voorwaarde voor goede zorg. De regionale netwerken werken aan een betere samenwerking in de regio om zo de ouderenzorg te verbeteren. Met als uitgangspunt de wensen van ouderen zelf. Gezamenlijk zetten zij projecten op om aan dat doel te werken. Ze ontwikkelen nieuwe kennis bijvoorbeeld over betere preventie, diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg. En verspreiden deze kennis.

Mieke van der Ven is lid van het ouderenmantelzorgforum van GENERO. Zij vertelt in deze video waarom het zo belangrijk is dat ouderen hun stem laten horen.

YouTube video thumbnail

Maak deel uit van de cliëntenraad van een instelling

Laat als oudere uw stem horen door lid te worden van een cliëntenraad van een zorginstelling. Daar kunt u vanuit ouderenperspectief meedenken over beleidszaken. Bent u lid van een cliëntenraad? Kom goed beslagen ten ijs.

  • Op de website van LOC (koepelorganisatie van cliëntenraden en cliënten in de zorgsector) vindt u informatie die zeer nuttig is voor (nieuwe) leden. U kunt ook trainingen volgen. Lees meer.

Deel uw mening, feedback, klachten

Door signalen te delen geeft u gelegenheid voor verbetering. Schrijf een brief of e-mail over uw klacht. Over het algemeen worden deze serieus behandeld en het geeft u ruimte voor toelichting en gesprek. Wordt u niet gehoord? Breng uw boodschap breder naar buiten, bijvoorbeeld via de (sociale) media.

  • Op de website zorgkaartnederland.nl kunt u zorgaanbieders beoordelen. Zo krijgt iedereen inzicht in de kwaliteit van zorg.

Raak betrokken bij onderwijs

Denk ook aan de professionals van de toekomst, die zitten nu nog in de schoolbanken. Ouderen van Denktank 60+ Noord zijn opdrachtgever in een onderzoek dat studenten uitvoeren naar de winst van het ouder worden. Hiermee zijn ouderen zeer actief en direct betrokken bij het onderwijs.

Anjo Geluk, voorzitter Denktank 60+ Noord: ‘Ondertussen kennen wij heel veel mensen en fungeren nu zelf ook als vraagbaak. Dan wordt ons gevraagd: Hoe denken jullie erover? We maken inmiddels echt onderdeel uit van de opleidingen Verpleegkunde en Toegepaste Gerontologie.’ In deze video vertelt Anjo Geluk over haar activiteiten voor Denktank 60+ Noord.

YouTube video thumbnail

Verder lezen