Naar hoofdinhoud Naar footer

Subsidie voor samen cultuur maken

De wereld van kunst en cultuur wordt steeds vaker verbonden aan de zorg- en welzijnswereld. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een gezond en plezierig leven. Om deze samenwerking nog meer te stimuleren, heeft het ministerie van OCW i.s.m. het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA het programma Cultuurparticipatie opgezet.

Samen Cultuurmaken: subsidie en kennisdelen

Het programma Cultuurparticipatie bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: de subsidieregeling Samen Cultuurmaken om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan.

Ben je actief in de zorg en/of welzijnssector, en heb je interesse om een kunst- en cultuurproject voor ouderen te realiseren? Dan is deze subsidieregeling misschien wel iets voor jou.

Voorbeelden van kunst- en cultuurprojecten

Als voorloper voor dit programma, kon je in de afgelopen maanden al subsidie aanvragen binnen de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden. Verschillende projecten gericht op onder andere ouderen hebben een subsidie ontvangen.

De Gruitpoort in Doetinchem gaat aan de slag met hun project Kunst aan de Keukentafel. In samenwerking met Sensire en Kruiswerk Achterhoek en Liemers willen ze samen kunstactiviteiten binnen handbereik brengen voor thuiswonende ouderen die kwetsbaar of eenzaam dreigen te worden. Vitale ouderen zijn betrokken als vrijwilliger.

De kunstsessies vinden plaats bij mensen thuis, waarbij wordt samengewerkt met een professionele kunstenaar. De keuze van de kunstdiscipline en de invulling van de sessies zijn op maat en in afstemming met de ouderen. Voor de uitvoering van het project wordt intensief samengewerkt met huisartsen en praktijkondersteuners, thuiszorg, welzijnsorganisaties en allerlei informele clubs uit de lokale gemeenschap.

Aan de slag met erfgoed, taal & dialect

Stichting Laudio gaat juist aan de slag met erfgoed, taal en dialect. In hoeverre heeft het gebruik van dialect invloed op het welzijn van ouderen? Stichting Laudio gaat een speciale kamer inrichten waar iedereen kan ervaren hoe taal en thuis met elkaar verbonden zijn. De speciale kamer is de kamer van Miet, een fictieve Brabantse bewoonster van een verzorgingshuis. In deze personage komen de echte verhalen van ouderen samen die voor een wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld.

De kamer van Miet wordt gedurende een jaar in diverse verzorgingshuizen in Brabant tentoongesteld. Als je op visite gaat bij Miet, wandel je letterlijk een Brabantse klankkast in. Wie de deuren van Miets klankkast opent, hoort Miet zelf. Meestal in haar eigen taal, een Brabants dialect, soms in die andere: het Nederlands.

Niet alleen voor ouderen 

In Noord-Holland gaan Stichting De Modestraat, Stichting Philadelphia Zorg, Warm Welkom en De Rebellenclub van Sweet 70 een samenwerking aan, om kunstzinnig en creatief aanbod te ontwikkelen voor alle doelgroepen samen. De achterban van de organiserende instanties is zeer divers, van ouderen in de leeftijd zeventig plus, statushouders en nieuwkomers in de wijk met een niet-Nederlandse achtergrond, tot buurtbewoners met een licht verstandelijke of fysieke handicap.

Subsidie aanvragen

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken wellicht wat voor je. 

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Meer informatie

  • Heb je na het lezen van deze voorbeelden ook interesse gekregen om een project te ontwikkelen? Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling, op deze pagina van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • En weet je niet waar te beginnen, of wil je eens praten over je idee? Neem dan contact op met Ingrid Smit van LKCA, ingridsmit@lkca.nl of 030 711 5117.