Naar hoofdinhoud Naar footer

Over Samen Ouder Worden

Gepubliceerd op: 29-01-2024

Samen Ouder Worden is een ontwikkelprogramma van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) waarin kennis delen en kennis ontwikkelen centraal staat.

Het programma kent vier actielijnen:

  1. Aansluiten bij de potentie en wensen van een heterogene groep ouderen (sociale levensloop, ontmoeten en verbinden, bereiken en betrekken van ouderen met een migratieachtergrond).​
  2. Bevorderen van contact tussen oudere en jongere​ generaties. ​
  3. Versterken van de rol van vrijwilligers​.
  4. Inzetten op samenwerking tussen informele en formele zorg​.

Thema’s als zingeving, intergenerationeel contact, ertoe doen en meedoen, staan centraal. Op lokaal en programmaniveau worden nieuwe of bestaande aanpakken en methodieken ontwikkeld, versterkt en verspreid. Er is extra aandacht voor beeldvorming en het uitbreiden en versterken van het netwerk van samenwerkingsorganisaties.

De inzichten van de afgelopen vier jaar zijn samengevat in een e-book Nooit te oud om te beginnen. De komende drie jaar gaan we verder met het ontwikkelen van nieuwe lerende praktijken en het opzetten van leernetwerken.