Naar hoofdinhoud Naar footer

Campagne herwaardering ouderen

Gepubliceerd op: 14-06-2021

Praten mét ouderen, niet óver ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De vraag van de minister aan de Raad van Ouderen was als volgt: ‘Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen?

YouTube video thumbnail

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?’

  • Bekijk het advies (zie Download)

De Raad van Ouderen geeft in het advies een aantal adviespunten en overwegingen. In het advies zijn ook de 10 belangrijke aandachtspunten, waaraan de Raad van Ouderen werkt. Deze aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesvraag van de campagne Herwaardering van ouderen.

Meer lezen

Downloads