Naar hoofdinhoud Naar footer

Doe het samen

Samen staat u sterk(er). Het is van belang dat u weet wat er speelt onder ouderen. De knelpunten die bijvoorbeeld kwetsbare ouderen ervaren als zij aangewezen zijn op zorg aan huis, kunnen alleen zij zelf aangeven. En om veelvoorkomende knelpunten te signaleren heeft u een netwerk/achterban nodig. Hoe meer mensen zich hard maken voor een verbetering, hoe groter de kans dat u wordt gehoord.

Zoek contact met een ouderennetwerk bij u in de regio

In iedere regio is een regionaal netwerk ouderenzorg van BeterOud actief. Honderden organisaties in Nederland werken samen binnen deze netwerken om de ouderenzorg te verbeteren. Ieder netwerk heeft een eigen groep ouderen die meewerkt aan verbeteringen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

Word lid van een cliëntenraad

Als lid van een cliëntenraad (bijvoorbeeld van het ziekenhuis of andere zorginstelling in de buurt) kunt u, vanuit ouderenperspectief, meepraten over het beleid van de instelling. Meer informatie over cliëntenraden vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van LOC (koepelorganisatie van cliëntenraden en cliënten in de zorgsector).

Neem deel aan of start een burgerinitiatief

In een burgerinitiatief organiseren burgers zelf diensten voor elkaar. Samen gaan ze aan de slag om langer thuis wonen voor ouderen mogelijk te maken. Bekijk deze infographic en de website van Vilans voor meer informatie en initiatieven bij u in de buurt.

Word lid van een Wmo-raad / Participatieraad / Seniorenraad

Iedere gemeente heeft een Wmo-raad of soortgelijk orgaan en veel (met name grotere) gemeenten hebben ook een Seniorenraad. Zij geven advies aan burgemeester en wethouders en behartigen de belangen van inwoners. U kunt lid worden, maar deze raden ook wijzen op de belangen van ouderen en aandachtspunten die zij mee kunnen nemen in hun adviezen. Op de website van uw gemeente vindt u contactgegevens.

Neem contact op met een ouderenbond

In veel gemeenten zijn ouderenbonden actief: een mooie manier om in contact te komen met ouderen uit uw eigen woonplaats. U vindt lokale ouderenorganisaties via de (websites van) landelijke ouderenorganisaties (KBO-PCOB, NOOM, NVOG), door het na te vragen bij uw gemeente of via Google te zoeken.

Meer weten?

  • In het Handboek ouderenparticipatie (zie Downloads) leest u waarom meepraten als oudere zin heeft, welke rol u kunt vervullen, waarover u kunt meepraten en waar u op moet letten als u gevraagd wordt om te participeren.
  • In Acht keer samenwerken’ - ouderen en onderzoekers over participatie in projecten (zie Downloads) vindt u praktijkvoorbeelden over samenwerking tussen ouderen en zorgprofessionals. Elk voorbeeld sluit af met samenwerkingstips voor onderzoekers/projectleiders én ouderen.
  • In de brochure Oud of wijs - ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg (zie Downloads) van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) leest u achtergrondverhalen en ervaringen over de bijdrage van ouderen aan onderzoeken.

Verder lezen

Downloads