Naar hoofdinhoud Naar footer

Publicatie 'Medisch en sociaal verbonden'

Publicatiedatum

18-03-2019

Samenvatting

Movisie selecteerde met hulp van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland acht voorbeeldprojecten waarin huisarts en sociaal werker samenwerken.

Over de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk.

De klachten zijn echt, maar de huisarts kan eigenlijk niets vinden. Niets medisch tenminste. Dat is geen uitzondering: dat overkomt 30-50% van de mensen op het spreekuur. Soms zullen de klachten vanzelf weer verdwijnen, maar het kan ook zijn dat er op sociaal-emotioneel gebied iets aan de hand is. Dan kan de huisarts verwijzen naar een sociaal werker. Maar bij welk soort problemen kan dat een oplossing zijn? En hoe kun je die doorverwijzing versoepelen? Movisie zocht het uit en bundelde de bevindingen in de brochure ‘Medisch en sociaal verbonden’.

Acht praktijkvoorbeelden

Movisie selecteerde met hulp van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland acht voorbeeldprojecten waarin huisarts en sociaal werker samenwerken. Daaronder zijn inmiddels landelijk bekende projecten als SamenOud, Welzijn op recept en Even Buurten.

De analyse van die acht projecten leverde een aantal aanbevelingen op, zoals:

  • Artsen en sociaal werkers moeten elkaar en elkaars werk leren kennen (persoonlijk kennismaken, bij elkaar meelopen)
  • Gebruik een eenvoudige manier van doorverwijzen (heldere afspraken, simpele registratie)
  • Maak het nut van sociaal werk duidelijk (aan patiënten en zorgprofessionals)

Doorverwijzen helpt niet alleen de patiënt maar ook de arts: ‘Ik ervaar minder werkdruk omdat bepaalde problemen kunnen worden opgelost door het sociaal werk. Die mensen komen niet meer bij mij terug met dit probleem.’

Langer thuis

De publicatie 'Medisch en sociaal verbonden' verschijnt in het kader van het Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis. Langer Thuis is een programma van Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31, ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Movisie