Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer zelfredzaamheid met SamenOud

Preventief, proactief en samenhangende zorg zijn de kernwoorden van SamenOud. Dit vraagt om een compleet andere manier van werken voor de hulpverleners. Ze moeten ‘anders denken en anders doen’. De verbindende aanpak van SamenOud geeft ouderen een veilig gevoel. Ook vergroot het hun zelfredzaamheid.

Voor welke professionals  

De informatie op deze pagina is bedoeld voor de volgende professionals: 

  • huisartsen  
  • sociaal werkers/ouderenadviseurs  
  • casemanagers  
  • wijkverpleegkundigen  

Voor welke ouderen  

Deze informatie is voor ouderen vanaf 75 jaar die nog thuis wonen. Ook is deze informatie bedoeld voor mantelzorgers. 

Hoe het werkt  

Onder leiding van een huisarts biedt een Ouderenzorg Team (OT) samenhangende zorg en ondersteuning. Dit doen zij aan mensen van 75 jaar en ouder. Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner, een sociaal werker of ouderenadviseur en een specialist ouderengeneeskunde.  

Alle onderdelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg komen voorbij. Jaarlijks onderzoekt het team de ouderen door het invullen van een vragenlijst. Daar volgt een indeling uit met 3 risicoprofielen.  

  1. ouderen met ingewikkelde zorgbehoeften  
  2. ouderen die kwetsbaar zijn voor ziektes en aandoeningen  
  3. sterke en krachtige ouderen  

Ouderen in de eerste twee profielen krijgen persoonlijke begeleiding. Dit gebeurt door de wijkverpleegkundige, sociaal werker of ouderenadviseur. Alle ouderen krijgen in een groep preventieve interventies aangeboden.   

Wat het oplevert  

SamenOud heeft een evaluatie uitgevoerd in Oost-Groningen. Deze evaluatie ging over een totale periode van 3 jaar. Daaruit blijkt dat SamenOud ervoor zorgt dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Wat ervaren de oudere en de huisarts? 

  • De oudere ervaart meer aandacht voor de specifieke situatie waarin die zit. Dat geeft een veilig gevoel en vergroot de zelfredzaamheid en het welbevinden. De oudere kan zich dus vaker zelfstandig redden en voelt zich beter. Zorg en ondersteuning versterken elkaar en richten zich op het individu.  
  • De huisarts heeft beter zicht op de situatie van de ouderen in de praktijk. Met het OT kan de huisarts beter een passende oplossing vinden voor problemen rond hun gezondheid.  

Meer informatie  

Bekijk de presentatie over SamenOud: ‘Anders denken en anders doen’. Deze vind je hieronder bij Downloads. 

Downloads

Deel deze pagina via: