Naar hoofdinhoud Naar footer

Even Buurten: samen naar passende ondersteuning in de buurt

In Even Buurten kijken de 'buurt' en professionals samen met kwetsbare ouderen naar waar de ouderen behoefte aan hebben. De buurt biedt vervolgens passende ondersteuning. Meerdere deelgemeenten in Rotterdam werken met Even Buurten. Er ontstaat meer betrokkenheid en ouderen wonen langer prettig zelfstandig thuis.

Voor welke professionals

 • ouderen
 • bewoners in de wijk
 • welzijns- en zorginstellingen
 • woningbouwverenigingen
 • maatschappelijke organisaties
 • wijkteams
 • gemeenten

Voor welke ouderen

 • zelfstandig wonende kwetsbare ouderen van 70 jaar en ouder met een klein of zonder sociaal netwerk

Hoe het werkt

In de aanpak van Even Buurten is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten ‘sleutelfiguren’, de ‘spil’ en de ouderen zelf.

 • Sleutelfiguren zijn bewoners of ondernemers in de buurt die veel contact hebben met ouderen en andere wijkbewoners zoals de buren, een actieve vrijwilliger, de huismeester of de visboer. Zij kunnen met signalen van kwetsbaarheid terecht bij de ‘spil’.
 • De spil is een getrainde professional die de wijk goed kent en overzicht heeft over het lokale zorg- en welzijnsaanbod. De spil versterkt formele en informele netwerken in de buurt en kijkt welke oplossing de wijk kan bieden voor een oudere met behulp van die netwerken. Zo nodig verwijst de spil door naar professionele zorg- en welzijnsverlening.

Wat het oplevert

 • Ouderen wonen langer prettig zelfstandig thuis.
 • Actieve buurtbewoners onderkennen de meerwaarde: 'Ik dacht: ik help de buurvrouw al jaren, daar heb ik toch geen project voor nodig? Maar het was toch wel fijn dat ik even kon bellen met de spil om iets na te vragen.'
 • Ervaren professionals geven aan dat de informele oplossingen een goede aanvulling zijn op de formele hulp.
 • Er ontstaat meer betrokkenheid door het informele netwerk beter te benutten.
 • Diverse deelgemeenten binnen Rotterdam voeren Even Buurten uit.

Meer informatie

Deel deze pagina via: