Naar hoofdinhoud Naar footer

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Publicatiedatum

01-03-2021

Hoe organiseer je de zorg voor zeer kwetsbare ouderen? De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ biedt handvatten bij het organiseren van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen. De handreiking bestaat uit een 6-stappenplan, aangevuld met 3 instrumenten om de handreiking in de praktijk te brengen.

December 2020: Subsidieregeling E-Health thuis beschikbaar. Wil je bestaande E-Health oplossingen opschalen en borgen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor jou.  

Ontwikkeling van de handreiking 

De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Dit is onderdeel van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

De handreiking is ontwikkeld door 13 landelijke organisaties uit het medisch-, zorg- en sociaal domein. Deze organisaties hebben actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht. De deelnemende organisaties zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS,  Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz.  

  • De handreiking vind je bij de Downloads onderaan de pagina.  

6-stappenplan integrale zorg

Dit nieuwe stappenplan beschrijft wat persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen betekent.  

De integrale zorg die staat beschreven, richt zich specifiek op zeer kwetsbare thuiswonende ouderen waarbij sprake is van problematiek in verschillende domeinen. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de invulling van de zorg.  

Ondersteuning op 3 niveaus

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op 3 niveaus:

  • Individuele zorgverleners maken kennis met geschikte ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag. 
  • Lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren. 
  • Landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van problemen.  

Randvoorwaarden

De benodigde zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen is alleen mogelijk als aan vastgestelde randvoorwaarden wordt voldaan. De afspraken over deze randvoorwaarden worden regionaal tussen de betrokken partijen gemaakt. Om de zorg voor kwetsbare ouderen op de gewenste manier te kunnen bieden wordt hierbij gelet op de regionale situatie. 

Dynamisch document

De handreiking is een dynamisch document. Een redactieraad vanuit de 13 landelijk partijen zorgt ervoor dat de handreiking up-to-date blijft. Zo blijft de handreiking de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgen.   

Aanvullende instrumenten

Bij de handreiking horen instrumenten die helpen om de handreiking te gebruiken:  

1. Gereedschapskist kosten en baten integrale zorg 

Deze gereedschapskist ondersteunt mensen die regionaal of lokaal met partijen samen aan de slag willen om de 6 stappen uit de handreiking concreet te maken. In deze gereedschapskist vind je de hulpmiddelen om dat gesprek te ondersteunen.  

a. Rekenmodel kwetsbare ouderen thuis (Excel) 

b. Format kwetsbare ouderen B1 (Word)

c. Format kwetsbare ouderen C1 (Word) 

Deze hulpmiddelen vind je bij de Downloads onderaan de pagina.

2. Infographic 'Zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in de wijk’ (online tool)  

Deze infographic is een online tool waarmee op wijkniveau kan worden ingevuld wie wat doet om integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen te bieden.  

3. Regionale ondersteuning: zorg aan kwetsbare ouderen   

In dit onderzoeksrapport staan antwoorden op vragen over bijvoorbeeld de organisatie, financiering van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in een thuissituatie. Dit onderzoeksrapport vind je bij de Downloads onderaan de pagina.

4. 6-stappenplan kwetsbare ouderen thuis placemat 

Het stappenplan vind je bij de Downloads onderaan de pagina.

5. Kwetsbare ouderen thuis – Leren van 6 regionale initiatieven 

In verschillende regio’s krijgt de samenwerking tussen zorg en welzijn al vorm. Welke regionale ondersteuning bieden zij? En welke afspraken zijn gemaakt over infrastructuur, organisatie, samenwerking en financiering? In dit zorggroepenoverzicht delen 6 regio’s hun informatie. Dit document vind je bij de Downloads onderaan de pagina.

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Plan van Aanpak Zorg