Naar hoofdinhoud Naar footer

Elly Achterbosch

  • Woonplaats: Nijmegen
  • Geboortejaar : 1946
  • Geboorteplaats : Enschede

Was: Voor mijn pensionering heb ik altijd in het onderwijs gewerkt en was lid van de schoolleiding. Toen mijn moeder in een verzorgingshuis ging wonen ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Na de fusie van 5 zorginstellingen ben ik voorzitter geworden van de centrale cliëntenraad. Hier heb ik ervaren dat er veel hiaten zijn in de zorg voor ouderen en dat er nog veel werk te doen is. Dat heb ik vooral ervaren toen ik jarenlang mentor was van ouderen die in een verpleeghuis verbleven. Als ouderen zelf niet meer hun belangen kunnen behartigen is het belangrijk dat iemand anders dat voor hen doet.

Is: Lid van het doelgroeppanel van Netwerk 100 sinds 2018. In Netwerk 100 ben ik contactpersoon onderwijs en onderhoud ik de contacten met ROC, HAN en Radboud Universiteit om de positie van ouderen onder de aandacht te brengen. Wij verlenen medewerking aan lessen over zorg aan ouderen. Tevens ben ik lid van de werkgroep die de klankbordgroep bijeenkomsten organiseert in verschillende wijken in Nijmegen. Tijdens die bijeenkomsten bespreken wij thema’s die actueel zijn en in de belangstellingssfeer van ouderen liggen.

Waarom zit u in Raad van Ouderen: Ik ben lid geworden van de Raad van Ouderen omdat ik het belangrijk vind dat mensen zich actief bezig houden met het welzijn van ouderen. De groep van ouderen wordt steeds groter in onze samenleving en verdient meer aandacht.

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen: Als ik een miljoen zou kunnen besteden dan zou ik dat besteden aan kleine woonvormen voor ouderen waar zij samen wonen en elkaar ondersteunen en gezelligheid kunnen vinden als zij daar behoefte aan hebben. Eenzaamheid van ouderen neemt steeds grotere vormen aan.

foto-Elly-Achterbosch