Naar hoofdinhoud Naar footer

10 tips om burgerkracht beter te benutten

Door burgerkracht kun je de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein beter benutten. Hoe doe je dat vanuit de gemeente? Vilans zet in het inspiratiedossier 'Burgers in beeld' 10 tips op een rij.

10 tips voor het betrekken van mensen 

 1. Ga uit van het dagelijkse leven van een burger, knip het leven niet in stukken, maar kijk integraal naar het leven, inclusief zorg en ondersteuning.
 2. Betrek inwoners vanaf de start bij kwaliteit, ga in dialoog met inwoners.
 3. Maak inbreng van inwoners zichtbaar voor iedereen, werk bijvoorbeeld met ervaringsverhalen op film, benut ook sociale media.
 4. Begin bij koplopers, mensen die echt iets willen (zowel bij ambtenaren, professionals als inwoners).
 5. Betrek ambtenaren die het leuk vinden om met ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking en dergelijke te praten.
 6. Ga naar buiten en sluit aan bij ontmoetingen, bijeenkomsten, oploopjes en wijkoverleggen.
 7. Begin kleinschalig, leg niet alles van tevoren vast, zorg voor ruimte om dingen te laten ontstaan en zich te laten ontwikkelen. 
 8. Benut ontwikkelde methoden zoals het Kwaliteitskompas en het Toetsingskader Sociaal Domein en kwaliteitsinstrumenten die eerder in andere sectoren zijn ontwikkeld. 
 9. Maak burgerkracht onderdeel van gemeentelijk kwaliteitsbeleid, denk bij kwaliteit dus ook aan eigen regie, autonomie en keuzevrijheid.
 10. Maak gebruik van bestaande gereedschappen, bijvoorbeeld van Aandacht voor Iedereen (AVI), ontwikkeld om Wmo-raden, Raden Sociaal Domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen.

Inspiratiedossier Burgers in beeld

De tips zijn afkomstig uit het inspiratiedossier Burgers in beeld (zie Download) dat Vilans ontwikkelde op verzoek van samenwerkende patiënten- en cliëntenorganisaties.

De publicatie bevat voorbeelden van bewoners die worden betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van de zorg en ondersteuning. Het dossier is bedoeld voor lokale belangenbehartigers, adviesraden en gemeenten.

Meer informatie

 • Burgers in beeld: inspiratiedossier voor gemeentelijk kwaliteitsbeleid

Downloads

Deel deze pagina via: