Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg voor goede mondzorg: zo doe je dat

Mondzorg is van belang bij verschillende groepen binnen de samenleving, ook bij ouderen. Een slechte mondgezondheid verhoogt het risico op lichamelijke aandoeningen zoals diabetes. Ook zorgt een slechte mondgezondheid voor een lager algemeen welbevinden. Astrid Talsma en Stella Kroone van GGD Groningen vertellen in dit verhaal hun bevindingen naar aanleiding van de kamerbrief van minister Ernst Kuipers over mondgezondheid.

Kamerbrief Mondzorg 

In de kamerbrief zijn vraagstukken behandeld die spelen bij kwetsbare groepen, waaronder ouderen. Bij ouderen die thuiswonen is gesignaleerd dat de mondzorg achteruit gaat, zonder dat dit wordt opgemerkt door naasten en bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers. Het is belangrijk dat eerstelijns zorgverleners (zorg waar je gebruik van kan maken zonder doorverwijzing, bijvoorbeeld een huisarts) samenwerken en actie ondernemen als blijkt dat de mondzorg achteruit is gegaan. 

GGD Groningen

Vanuit GGD Groningen zetten Astrid Talsma (Gezondheidsbevorderaar bij de afdeling Advies en Beleid Publieke Gezondheid) en Stella Kroone (praktijkbegeleider bij Hi!Noord) zich in voor een betere mondgezondheid. Onder andere gemeente Groningen heeft het actieplan als motie aangenomen, waardoor er landelijke en regionale acties ontstaan om de mondgezondheid bij voornamelijk kwetsbare mensen te bevorderen. Astrid en Stella delen hun bevindingen en tips.

Ik wil graag een oproep doen aan alle zorgverleners: neem de mond mee in je werkzaamheden.

Astrid Talsma, Gezondheidsbevorderaar bij GGD Groningen

Mond als rode draad door alle werkzaamheden

Astrid wil andere zorgprofessional aansporen om verder te kijken dan je eigen vak. Vraag bijvoorbeeld aan een patiënt hoe vaak zij hun tanden poetsen of een tandarts bezoeken. Misschien dat iemand vanwege beperkte mobiliteit hulp nodig heeft om een tandarts te bezoeken. Het wordt aangeraden om minimaal 1 keer per jaar een tandarts of mondhygiëniste te bezoeken. 

Zorg voor goede voorlichting

Goede voorlichting is niet alleen belangrijk voor mensen die hun eigen tanden hebben. Ook voor mensen met een kunstgebit is preventief bezoek aan een tandarts of mondhygiëniste belangrijk. Informatie over goede voorlichting vind je op:

Of bekijk de video 'de spiegel van de gezondheid' hieronder. 

YouTube video thumbnail

Blijf op de hoogte van onderzoeken en projecten

Stella: “Het is van belang dat er meer onderzoek wordt gedaan naar hoe we beter kunnen samenwerken om de mondgezondheid samen te bevorderen." In het project ORANGE-FORCE wordt dit onderzocht. Wanneer mondzorgproblemen niet op tijd worden herkend, kan dit zorgen voor een opstapeling van meer gezondheidsproblemen. Daarom is samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders belangrijk.

Bewustwording onder zorgprofessionals

Op BeterOud hebben we informatie gedeeld over het project 'Mondzorg bij ouderen: bewustwording onder zorgprofessionals'. Het doel van dit project is om bewustwording over mondzorg onder zorgprofessionals in de ouderensector te promoten.

Deel deze pagina via: