Naar hoofdinhoud Naar footer

Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Beleid is daarom gericht op praktische hulp en voorzieningen. Voor ouderen zelf gaat het vooral om de kwaliteit van leven en het behoud van eigen regie. Kortom, het is zingeving die hen sterker maakt. Dat schrijft Anja Machielse - Bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' - in het artikel 'Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd ook over zingeving'.

Het zijn niet alleen hun beperkingen die bepalen in hoeverre ouderen zelfstandig functioneren, maar ook hun leefsituatie, sociaaleconomische positie en de aanwezigheid van informele zorg en sociale ondersteuning. Afhankelijkheid van het eigen netwerk kan iemand het gevoel geven minder zelfredzaam te zijn. Mensen ervaren hun leven als zinvol als ze er een zekere mate van controle over kunnen uitoefenen, als ze merken dat hun eigen keuzes en beslissingen ertoe doen.

Empowerment

Anja Machielse stelt dat empowerment een proces is waarin individuen sterker worden omdat ze controle krijgen over hun eigen situatie. Dit versterkingsproces gaat onherroepelijk over kwaliteit van leven en zingevingsvragen.

Lees het artikel van Machielse op de website Sociale Vraagstukken.

Leergemeenschap Lokaal Samenwerken

Machielse verzorgde een presentatie tijdens een bijeenkomst van de leergemeenschap Lokaal Samenwerken. Zingeving was een van de thema's. De deelnemers gingen zelf aan de slag en kwamen onder andere met deze 5 tips voor betekenisvolle relaties bij ouderen.

Deel deze pagina via: