Naar hoofdinhoud Naar footer

Drieluik (Movisie): ouderenexperts over ontwikkelingen in de ouderenzorg

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Movisie publiceerde in 2022 een drie artikelen waarin experts in de ouderenzorg zijn geïnterviewd over hun kijk op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Op deze pagina vind je een samenvatting van de drie artikelen.

Samenvatting drie artikelen  

Er is extra aandacht en ondersteuning nodig. Zowel voor de verhalen van ouderen als voor de verantwoordelijkheid van ouderen zelf. De interviews geven ook een oproep aan het sociaal domein weer: Ga de samenwerking aan en bundel zoveel mogelijk krachten om onze ouder wordende samenleving een stevige sociale basis te geven. 

SCP-onderzoekers Inger Plaisier en Crétien van Campen 

In het eerste interview delen Inger Plaisier en Crétien van Campen hun blik op de ontwikkelingen, behoeften en vraagstukken rondom ouderen. Inger Plaisier is senior-onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Crétien van Campen is een collega van Inger en auteur het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving’. 

Volgens Inger en Crétien is er een sociaal-culturele infrastructuur nodig. Crétien denkt hierbij aan naast gezond ouder worden ook aan de aandacht leggen op zinvol ouder worden. 'Laten we de lessen uit de coronatijd meenemen als we een visie ontwikkelen op ouderenzorg. En laten we steeds de vraag stellen: Hoe kunnen ouderen zinvol meedoen?'  

Inger maakt duidelijk dat er ook een groep ouderen is die niet vergeten mag worden. Namelijk ouderen die niet meer hoeven te werken, maar nog wel heel actief zijn. Dit deel van het leven wordt ook wel de derde levensfase genoemd. 'Daar is geen leeftijdsgrens aan te leggen, dit kunnen ook mensen tot ver in de negentig zijn, die nog volkomen zelfstandig zijn.' Inger en Crétien zijn het met elkaar eens: Hoe beter ouderen hun derde levensfase inrichten, hoe minder groot de zorgvraag in die laatste fase is.  

Lees het hele interview met Inger Plaisier en Crétien van Campen op Movisie 

Hoogleraar Robbert Huijsman

In het tweede interview praat Robbert Huijsman (EUR-hoogleraar management en organisatie van ouderenzorg, toezichthouder in de zorg en bestuurder van zorgorganisatie Geriant) over een meer uniforme ouderenzorg. Hij vindt dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) heldere afspraken moet maken door vast te houden aan 80% uniforme ouderenzorg en 20% variatie in ouderenzorg. 'Daar hebben hulpverleners en sociale wijkteams veel baat bij. Net als het management van de gemeentelijke bedrijven, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties.'  

Daarnaast denkt Robbert dat verzorgenden en welzijnswerkers zinvoller te werk kunnen gaan. Zij moeten zichzelf de vragen stellen: 'Op welk moment doet wie nou precies wat? Wat betekent dat voor elkaar in het contact?' Op deze manier kunnen verzorgenden en welzijnswerkers zich beter aanpassen aan de mensen die de informele zorg geven. Dat is zorg die niet door professionals wordt gegeven. 

Lees het hele interview met Robbert Huisman op Movisie

Hoogleraar ouderenparticipatie Tineke Abma

In het derde en laatste interview vertelt Tineke Abma (hoogleraar Ouderenparticipatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en directeur-bestuurder van de Leyden Acadamy on Vitality and Ageing) dat het proces van langer leven niet alleen maar een vraagstuk van de zorg is. 'Het wordt tijd dat we ouder worden op een positievere manier benaderen'.  

Ook Tineke haalt het onderwerp de derde levensfase aan tijdens haar interview. Iedereen krijgt te maken met ouder worden. Het thema zou daarom door alle generaties en sectoren opgepakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan levensvragen als ‘Hoe hou ik nog contact?’ en ‘Speel ik nog een rol in de samenleving?’ Het sociaal domein is bij dit zorgvragen erg belangrijk.   

Lees het hele interview met Tineke Abma op Movisie

Bron

Movisie

Deel deze pagina via: