Naar hoofdinhoud Naar footer

Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?

Bij vrijwilligerswerk in zorg en welzijn ontstaan contacten die van betekenis zijn. Je wordt gekend en gezien. Dit soort verhalen lees je terug in het boekje 'Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?'. Een boekje met vijf portretten van zelfstandig wonende ouderen.

“Hannah (70) wilde nieuwe mensen leren kennen, maar vond zichzelf niet langer een leuk persoon om mee om te gaan. Toen ze dit voorlegde aan de vrijwilligerscoördinator, stelde deze haar voor aan Irene. Hannah wist niet wat ze ervan moest verwachten. Irene heeft namelijk een ander leven: ze is een stuk jonger, heeft altijd in de stad gewoond en bekleedt een hogere managementfunctie bij een groot bedrijf. Toch merkt Hannah al snel dat ze goed met elkaar kunnen opschieten”

Contacten die van betekenis zijn

Dit is een fragment uit een van de vijf verhalen uit het boekje 'Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?'. Een boekje met vijf portretten van zelfstandig wonende ouderen. Zij laten zien dat de unieke waarde van vrijwilligerswerk niet besloten ligt in het aansluiten bij hulpvragen of mogelijkheden, maar wie we kunnen zijn door contact. In vrijwilligerswerk in zorg en welzijn ontstaan contacten die van betekenis zijn. Je wordt gekend en gezien. Je ervaart dat je ertoe doet. Je vindt steun, verbinding, gezelschap of inspiratie. Dit geldt zowel voor hulpvragers als voor vrijwilligers en kan gaan over een een-op-een contact, maar ook over contact in een groter sociaal verband. Vrijwilligerswerk varieert namelijk sterk: van maatjesprojecten tot themagesprekken en van klussendiensten tot inloophuizen voor mensen met kanker.

Nieuwe kanten ontdekken of ontwikkelen

In toenemende mate zijn we over vrijwilligerswerk gaan spreken als methode of interventie om aan te sluiten bij de specifieke behoeften en kwaliteiten van zowel hulpvragers als vrijwilligers. Maar in de contacten die door vrijwilligerswerk tot stand komen, gebeurt veel meer dat van betekenis is. Contacten kunnen andere kanten van onszelf naar voren halen en ons nieuwe kanten doen ontdekken of ontwikkelen. Contacten bieden ons zo de mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar helpen ons ook een andere verhouding tot onszelf te vinden wanneer we niet langer op de oude voet verder kunnen.

Boekje 'Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?'

Dit boekje is ontwikkeld door Laurine Blonk, Femianne Bredewold en Anja Machielse van de Universiteit van Humanistiek als onderdeel van het onderzoek dat zij doen naar betekenisvol contact via het programma Samen Ouder Worden.

Deel deze pagina via: