Naar hoofdinhoud Naar footer

Veilig thuis met dit project

Vroegtijdig mogelijke verstoringen van vitaliteit en veiligheid opmerken bij ouderen? Daar houdt het driejarige project ‘Vitaal en Veilig Thuis’ zich mee bezig. Hiermee willen ze dat ouderen langer, gezond, vitaal en waardig kunnen blijven functioneren en wonen op de plek van hun keuze.

YouTube video thumbnail

Brand-, inbraak- en valpreventie

De aanpak van het project is als volgt: op uitnodiging van de gemeente wordt er tijdens een huisbezoek, door een getrainde vrijwilliger, samen met de bewoner(s) (van 70 jaar of ouder) gekeken naar de persoonlijke situatie. Hoe staat het met de veiligheid in en om het huis? Hoe staat het met het sociale netwerk? Is hij/zij betrokken bij sociale activiteiten in de wijk? Heeft hij/zij alles op orde of bijvoorbeeld ergens hulp bij nodig, zoals bij de financiële administratie? Is het huis veilig genoeg of is er een verhoogd risico om te vallen? Vervolgens wordt er informatie gegeven over bijvoorbeeld brand- en inbraakpreventie, valpreventie en welzijn én een vervolgaanbod gedaan voor bijvoorbeeld een fitheidstest, valtraining of andere beweegactiviteiten. 

45 samenwerkingspartners

Vitaal en Veilig thuis is inmiddels doorontwikkeld tot een succesvol programma met 45 samenwerkingspartners. Het begon in de gemeente Zwolle loopt inmiddels ook nu ook in de gemeenten Staphort en Dalfsen.

Rol van GGD IJsselland

GGD IJsselland coördineert Vitaal en Veilig thuis en heeft de volgende taken: 

  • Aanspreekpunt voor de provincie, inclusief voortgangsgesprekken twee maal per jaar.
  • Penvoerder en vraagbaak voor de 3 gemeenten.
  • Budgethouder subsidie, inclusief verantwoording middelen.
  • De organisatie en uitvoering van kennissessies (kerngroep met lokale projectleiders). Waarin de opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld en de basis wordt gelegd voor een beproefd regionaal format voor Vitaal en Veilig Thuis (regiegroep). Waarvan één keer per jaar met bestuurders.
  • De monitoring en (tussentijdse) evaluatie van het project, dat uitmondt in meetbare en deelbare resultaten. 

Meer informatie over Vitaal & Veilig Thuis

Vitaal & Veilig Thuis ook in uw gemeente? Neem dan contact op met Marloes Holterman (m.holterman@wijz.nu) of bel met 038-8515700. 

Deel deze pagina via: