Naar hoofdinhoud Naar footer

Subsidieoproep ZonMw: samenwerking in de laatste levensfase

Zorgorganisaties in het sociaal domein moeten goed op elkaar aansluiten om mensen in hun laatste levensfase te voorzien van een goede kwaliteit van leven. Om hiervoor samenwerkingsverbanden op te zetten of uit te breiden kunnen zorgorganisaties gebruik maken van de subsidie: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein. De subsidieoproep is sinds 3 januari 2023 geopend en organisaties kunnen tot dinsdag 14 maart 2023 om 14:00 uur projectideeën indienen.

Informele en formele zorg op elkaar afstemmen

De samenwerking gaat verder dan alleen tussen zorgorganisaties, ook gemeentes en welzijnsinitiatieven zijn betrokken. Mensen in hun laatste levensfase krijgen naast medische zorg ook bijvoorbeeld mantel- en thuiszorg (formele ondersteuning) en een maatje dat activiteiten met hem of haar onderneemt (informele zorg). Voor zowel de mensen in hun laatste levensfase als hun naasten, is het nodig om deze soorten zorg in het sociaal domein op elkaar af te stemmen zodat zij een goede kwaliteit van leven hebben. 

Projectideeën indienen

Zorgorganisaties, onderzoeksorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeentes kunnen een projectidee indienen, waarbij het verplicht is om samen te werken binnen een bepaalde gemeente of regio. Ook treedt 1 van de partijen op als hoofdaanvrager. ZonMw maakt de uiteindelijke selectie van projecten die een uitgewerkte subsidieaanvraag mogen indienen. Er kan een subsidieaanvraag worden gedaan voor maximaal € 350.000 met een looptijd van maximaal 36 maanden om een samenwerkingsverband tussen formele en informele zorg- en welzijnsinitiatieven op te zetten of uit te breiden.

Programma Palliantie van ZonMw

Vanuit het programma Palliantie heeft ZonMw de subsidieoproep opgezet. Met de subsidieoproep hoopt ZonMw de bovengenoemde organisaties in het sociaal domein aan te sporen om de subsidie aan te vragen zodat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de zorg ontvangen dat aansluit op hun wensen en behoeften, op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. 

Meer informatie

Bron

ZonMw

Deel deze pagina via: