Naar hoofdinhoud Naar footer

Regeling Samen cultuurmaken verbreden

Ineens mocht het niet meer: ‘kunst maken in je buurthuis’. Bijvoorbeeld met ouderen. Dat soort frivoliteiten moesten buurtbewoners maar zelf actief organiseren: daar was het welzijnsgeld te schaars voor. Maar de wal keert het schip: het blijkt dat actieve bewoners over het algemeen niet zomaar spontaan bedenken dat ‘hun buurtouderen’ van achter de gordijnen gehaald moeten worden door elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld in een buurthuis, onder het mom van deelname aan een koor, schildersgroep, fotogroep of dansgezelschap.

Maar het mag weer. Er wordt weer geld vrijgemaakt om ontmoeting te organiseren, ook voor ouderen. Door iets gezamenlijks te doen. Iets maken bijvoorbeeld. 

Maandag 6 januari 2020 is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden-stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein gepubliceerd. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen? Dan is deze regeling wellicht geschikt hiervoor. 

De regeling heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten. Het is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. 

Sociaal Werk Nederland werkt nauwer samen met het LKCA, en gaat dit vooral koppelen aan Welzijn op Recept. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zoekt nu naar initiatieven die de verschillen in cultuurdeelname al verkleinen bijvoorbeeld op het gebied van armoede, eenzaamheid, sociale integratie, en preventie. Of naar instellingen en organisaties die hierop ambities en ideeën hebben. De opgedane kennis, ervaring en opbrengsten bieden dan een basis voor een verdere doorontwikkeling naar het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de beleidsperiode 2021-2024.

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk of als cultuurprofessional mits je voor de gevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling werkzaam in het sociale domein met rechtspersoonlijkheid, of vice versa.

Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt aanvragen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (beter) mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen.

Looptijd 

De regeling opent 31 januari 2020 en sluit 14 september 2020.

Feiten en cijfers

Het subsidieplafond is € 3.600.000, waarvan € 600.000 bestemd voor aanvragen die zich specifiek richten op het verlagen van drempels voor cultuurmaken voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Praktische voorwaarden

  • het betreft een gezamenlijke/samenwerkingsaanvraag
  • de aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst
  • een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen
  • behandelingstermijn is 13 weken, streeftermijn 8 weken
  • maximale looptijd van de activiteiten is 18 maanden en starten uiterlijk binnen 3 maanden na subsidieverlening
  • regeling loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020
  • aanvrager is verplicht tot het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. De aanvrager werkt samen met het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) door deelname aan (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject;
  • aanvrager werkt overeenkomstig de principes van geldende sectorcodes voor goed en integer bestuur en toezicht

In de bijlage vind je het volledig op de Staatscourant gepubliceerde document.

Vragen? Vanaf 31 januari 2020, wanneer de regeling open gaat, zullen er door het Fonds voor cultuurparticipatie een aantal informatiebijeenkomsten in het land gegeven worden. Hier wordt de regeling gepresenteerd en toegelicht en kun je in gesprek met onze adviseurs. Mocht je hierbij niet aanwezig kunnen zijn worden er diverse spreekuren georganiseerd en kun je op het kantoor van het Fonds kantoor langskomen.

Heb je  interesse in een bijeenkomst, of heb je vragen? Neem dan contact met op. Bel naar 030 233 60 30 en vraag naar een van de adviseurs van de regeling Gino van Zolingen of Noud van de Rhee.

Bijlage

2020-01-06 Staatscourant nr. 1149 Regeling Samen cultuurmaken verbreden-Aanloopregeling

Deel deze pagina via: