Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe subsidieregelingen flink in trek voor cultuurprojecten voor ouderen

Sinds begin dit jaar is de subsidieregeling Samen Cultuurmaken geopend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie én is de nieuwe subsidieregeling van het Lang Leve Kunst Fonds actief. Beide initiatieven zijn een groot succes en bereiken vele professionals in Nederland.

Samen Cultuurmaken

De subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) richt zich speciaal op het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen. Een belangrijke voorwaarde is dat de drempels voor deelname aan kunst en cultuur worden verlaagd of zelfs weggenomen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven mogelijk maakt en bestaande activiteiten helpt zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

In de eerste ronde zijn dit jaar 84 projecten gehonoreerd, waarvan ruim 15 projecten zich ook op ouderen richten. Het zijn zeer diverse projecten, onder andere van Stichting Dance Connects uit Amsterdam die zich zowel op vitale als op kwetsbare ouderen richt. Maar ook een project van Cultuurmakers Maastricht, waarbij het Centre Ceramique, Kumulus West en het Natuurhistorisch Museum Maastricht samenwerken om eenzame ouderen en jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur.

De projecten Twents Zilver en Radio Kras(ser) hebben ook van het FCP subsidie ontvangen voor hun activiteiten.

Nieuwe aanvraagperiode

De regeling wordt overigens in 2022 op een aantal punten gewijzigd. Zodra deze wijzigingen zijn doorgevoerd, is er weer een nieuwe ronde mogelijk waarbinnen je subsidie kunt aanvragen voor jouw project. Houd daarvoor de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie in de gaten: www.cultuurparticipatie.nl.

Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds is een initiatief van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. Dit jaar hebben 89 projecten verspreid over Nederland subsidie ontvangen. De toegekende projecten van het Lang Leve Kunst Fonds laten een grote diversiteit zien, qua kunstvormen, werkwijzen, doelgroepen en regio’s.

Denk dan bijvoorbeeld aan het project Gouden boeken van stichting Gouden Verhalen, die tot doel hebben om levensherinneringen en inzichten van mensen te helpen uitdrukken middels creatieve technieken. Maar ook een theaterproject Als de muren konden praten van Stichting Senioren Collectief Culemborg.

Ook interesse om subsidie aan te vragen?

Na de twee succesvolle aanvraagrondes in dit jaar kiest het Lang Leve Kunst Fonds nu voor een doorlopende procedure, zodat je op elk moment een aanvraag in kan dienen.

Advies over aanvragen

Mocht je advies willen over een eventuele aanvraag of over je project, dan kan je natuurlijk ook altijd contact opnemen met Ingrid Smit, of Angela van Dijk van LKCA.

Deel deze pagina via: