Naar hoofdinhoud Naar footer

Nationale ombudsman zoekt contact met kwetsbare ouderen

De Nationale ombudsman is gestart met een onderzoek naar de onderbenutting van financiële voorzieningen bij kwetsbare ouderen. Dit onderzoek richt zich op ouderen (vanaf de pensioengerechtigde leeftijd) die niet of niet optimaal gebruik maken van (overheids)voorzieningen en daardoor onnodig in de (financiële) problemen komen. Denk hierbij aan voorzieningen als huur- en zorgtoeslag, aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), bijzondere bijstand en kwijtschelding lokale belastingen.

De Nationale ombudsman wil kwetsbare ouderen graag een stem geven en overheidsinstanties laten zien wat ze kunnen doen om onderbenutting van voorzieningen tegen te gaan. Hiertoe wil de Nationale ombudsman individuele gesprekken organiseren met ouderen om hun verhaal te horen. Waar en wanneer deze gesprekken plaatsvinden, wordt afgestemd met de (contactpersoon van deze) deelnemende ouderen. Om zoveel mogelijk ouderen in korte tijd te spreken, streeft de Nationale ombudsman ernaar om meerdere gesprekken op één dag en op één locatie te organiseren. 

Adviesraden in het Sociaal Domein die meerdere kwetsbare ouderen kennen die willen deelnemen aan deze gesprekken, worden verzocht contact op te nemen met projectleider Harnold van der Vegte van onderzoeks-, advies- en participatiebureau EMMA. Dit bureau voert het onderzoek uit in opdracht van de Nationale ombudsman. Contactgegevens: 06 40 94 73 26 of vandervegte@emma.nl

Deel deze pagina via: