Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer Veerkracht, Langer Thuis brengt ouderen in beweging

Gepubliceerd op: 14-01-2020

Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het in gang zetten van een beweging die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen met een beperking.

YouTube video thumbnail

Programma-evauluatie geslaagd

Onderzoeksinstituut Nivel voerde in opdracht van FNO een programma-evaluatie uit. Uit dit onderzoek kwam onder andere het volgende:

  • Maar liefst 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging gebracht.
  • Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen beweegt daadwerkelijk meer.
  • Ouderen nemen vaker initiatief om mensen in de eigen wijk of woonplaats te ontmoeten.
  • Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen.

Landelijke uitbreiding van activiteiten

FNO realiseerde een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Er is veel kennis verzameld over succesvolle interventies, het bereiken van ouderen, het belang van co-creatie met ouderen en het nut van kennisdeling tussen projecten. Ouderen namen deel op grote schaal, werden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten en gaven zinvolle informatie over wat wel en niet werkte.

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via: