Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer passende woonvormen voor ouderen nodig

Door de vergrijzing en een toename van behoefte aan ouderenzorg is komende jaren is een forse uitbreiding van het aantal passende woonvormen nodig. Tussen thuis en het verpleeghuis ligt een grote opgave.. Branchevereniging ActiZ ontwikkelde een doorklikbare presentatie over de toekomst van wonen en zorg voor ouderen. Een hulpmiddel voor zorgorganisaties om op lokaal niveau het gesprek te voeren met woningcorporaties en gemeenten. Om echt samen op te trekken om gezamenlijk inzicht te krijgen in de veranderende woon- en zorgvraag in een gemeente.

In de Tweede Kamer vond begin oktober een rondetafelgesprek plaats over wonen en zorg voor ouderen. ActiZ doet in een position paper (zie Downloads) voorstellen om tot meer passende woonvormen voor ouderen te komen. Rick Hoogenboom (zorgbestuurder bij De Posten): ‘We zien veel mooie voorbeelden van wijken die vergrijzingsproof worden, van hofjes of bejaardenhuizen 2.0, maar het gaat niet snel genoeg. Er zijn belemmeringen die snelle groei nu in de weg staan en die moeten we oplossen.’

Gemeenten aan zet

De belangrijkste verbetering is het volgens ActiZ wanneer gemeenten, woningcorporaties én zorgorganisaties echt samen optrekken. En gezamenlijk inzicht krijgen en antwoorden bieden op de woon- en zorgvraag in een gemeente. Een integrale toekomstvisie op wonen en zorg voor ouderen ontbreekt nu veelal. Lokale prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten wat ActiZ betreft worden uitgebreid met zorgthema’s en concrete acties opleveren.

Presentatie toekomst wonen en zorg

Om tot een lokale toekomstvisie te komen, ontwikkelde ActiZ een presentatie die zorgorganisaties kunnen gebruiken om de opgave op het gebied van wonen en zorg te bespreken. Het begint met het onderkennen van een gezamenlijk probleem. De presentatie geeft inzicht het probleem, de knelpunten en biedt handvatten voor vervolggesprekken.

Downloads

Deel deze pagina via: