Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe maken we langer thuis wonen voor ouderen mogelijk?

Het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis is groot. Nieuwe woonzorgvormen zijn nodig, waarbij samenwerking tussen zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten essentieel is. ActiZ heeft onderzoek laten uitvoeren naar de meerwaarde van nieuwe woonvormen. In een sessie op het congres 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg) hoor je de resultaten. En hoe kan technologie bijdragen aan langer thuis wonen, ook als je afhankelijk wordt van zorg? Hier hoor je meer over in de inspiratiesessie over woontechnologie op 27 november.

YouTube video thumbnail

Op het congres 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg) vinden 2 inspiratiesessies plaats over wonen voor ouderen:

Inspiratiesessie nieuwe woonvormen

Naast de resultaten van het onderzoek naar de meerwaarde van nieuwe woonvormen, worden twee praktijkvoorbeelden toegelicht.

  • Rick Hogenboom, bestuurder zorgorganisatie de Posten in Enschede, licht toe hoe de kans voor nieuwbouw wordt gebruikt om van de hele wijk de Posten een inclusieve wijk te maken. Eigen verantwoordelijkheid, samenredzaamheid en wederkerigheid zijn hierbij uitgangspunten.
  • Het tweede voorbeeld is van De Zorggroep in Tegelen, waar in de Nieuwe Munt een wijk gecreëerd is waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. Petra van Wijlick en Loek Thijssen, beide ambassadeurs wonen, welzijn en zorg, lichten dit toe. Verschillende vormen van wonen, activiteiten en voorzieningen, dagbesteding e.d. zijn ontwikkeld. Samenwerking met de huisartsen, woningcorporatie en gemeente is de basis.

Voorzitter:

Penny Senior, beleidsadviseur Wonen en Zorg, Actiz

Sprekers:

Rick Hogenboom, bestuurder, de Posten Enschede

Petra van Wijlick en Loek Thijssen, ambassadeurs wonen, welzijn en zorg, De Zorggroep

Inspiratiesessie woonplezier en technologie

Langer zelfstandig wonen is niet alleen het devies van de overheid, maar het is ook een wens van de meeste ouderen zelf. Slimme technologie biedt de grootste belofte om bij te dragen aan de opgave om ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk en gezond thuis te laten wonen. Zo kan de slimme woning zelf met de juiste indeling en robotica de bewoner ondersteunen in het ouder worden. Maar hoe kan die slimme technologie die bijdrage het beste leveren, toegepast op de individuele wensen en verlangens en met aanpassingsvermogen? Na enkele korte presentaties gaan we in kleine groepen aan de slag met de vereisten voor architectuur, domotica en robotica in relatie tot woonplezier.

Voorzitters:

Lex van Delden, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Coosje Hammink, docent-onderzoeker, lectoraat Architecture in Health, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Spreker:

Angela Jansen, bestuurder, ZZG Zorggroep Nijmegen

Meld je aan

Deel deze pagina via: