Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat maakt dat ouderen een goede gezondheid ervaren in de provincie Groningen?

Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid (WPG) een wettelijke taak om ouderen te ondersteunen in het behouden en bevorderen van vitaliteit. De GGD ondersteunt gemeenten hierbij. Daarom heeft GGD Groningen een factsheet gemaakt voor de Groningse gemeenten over de ervaren gezondheid van ouderen (65+’ers).

GGD Groningen werkt aan de gezondheid van alle inwoners in de provincie. Ook ouderen zijn een belangrijke doelgroep. Groningse ouderen leven steeds langer, wonen langer zelfstandig thuis en hebben toenemende behoeften aan ondersteuning en zorg. Tegelijkertijd worstelen veel ouderen met eenzaamheid en beperkingen in mobiliteit. Naar verwachting zal in 2040 de bevolking in alle Groningse gemeenten uit meer dan 30% 65+’ers bestaan. Het is belangrijk dat deze ouderen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Daarom is inzet op preventieve ouderengezondheidszorg hard nodig.

Het doel van de factsheet is om gemeenten te informeren met cijfers over ouderen en het thema ‘preventieve ouderengezondheidszorg te agenderen. Ook geeft de factsheet tips wat je als gemeente kan doen om de gezondheid van ouderen collectief te bevorderen. 

Informatie factsheet

Ervaren gezondheid is een subjectieve gezondheidsmaat die alle aspecten van gezondheid omvat en is een goede voorspeller van sterfte en ziekte. Uit de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen (2020) blijkt dat 66,4 % van de 65+’ers in de provincie Groningen een goed ervaren gezondheid heeft. GGD Groningen heeft onderzocht welke factoren de ervaren gezondheid van ouderen in de provincie Groningen beïnvloeden. Deze factoren en de mate van invloed worden in de factsheet gepresenteerd. Zo blijken het hebben van chronische aandoeningen, angst- en depressiegevoelens en lichamelijke beperkingen de kans op een minder goed ervaren gezondheid te vergroten. Voldoende bewegen, het waarderen van de eigen buurt en vrouw zijn geeft juist meer kans op een goed ervaren gezondheid. Aan de hand van de factoren zijn per gemeente de risicogroepen geïdentificeerd die een hogere kans lopen op een minder goed ervaren gezondheid. Zo kan een gemeente zien hoe zij ervoor staan en welke doelgroepen meer aandacht verdienen voor gezondheidsbevordering.

Omdat een combinatie van fysieke, mentale en sociale factoren de ervaren gezondheid beïnvloeden is een integrale aanpak met verschillende maatregelen en interventies nodig. De laatste pagina van de factsheet geeft daarom aan de hand van de 4 pijlers van een integrale aanpak tips wat een gemeente kan doen om de ouderengezondheid collectief te bevorderen. Ook staat er een link naar het interventieoverzicht van Loket Gezond Leven met de erkende interventies op het thema vitaal oud worden. Tot slot wordt verwezen naar de GGD als adviseur bij het maken van gezondheidsbeleid en bij het kiezen van erkende gezondheidsbevorderende interventies voor ouderen.

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via: