Naar hoofdinhoud Naar footer

Fietsen houdt ons gezond, mobiel en zelfredzaam

Een van de meest makkelijke en laagdrempelige manieren van bewegen is fietsen. Als Nederlanders fietsen we dan ook graag. Het houdt ons gezond, mobiel en zelfredzaam. Maar naarmate we ouder worden, zijn we helaas ook kwetsbaarder in het verkeer. Dit blijkt uit het toenemend aantal verkeersongevallen waar fietsende 60-plussers bij betrokken zijn. Hoe stimuleer je ouderen, die hun leven lang al fietsen, zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen?

Veiliger fietsen tot je 100ste

Juist daarvoor is het landelijke programma 'Doortrappen' in het leven geroepen. Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk (veilig) blijven fietsen. De oudere Nederlandse fietser is over het algemeen een vitaal persoon die al jarenlang fietst. Naarmate men ouder wordt, kan het alleen wat lastiger worden om dit veilig te blijven doen. Met de jaren worden onze ogen slechter, ons lichaam stijver en reageren we trager. Ook in ons hoofd verandert er iets waardoor het moeilijker wordt om meerdere handelingen tegelijkertijd te verrichten.

 Het programma Doortrappen biedt de ouderen zelf oefeningen, ideeën en tips om veilig(er) te blijven fietsen. Hierbij staat veiligheid niet centraal, maar wordt dit gezien als een randvoorwaarde. Om bijvoorbeeld te kunnen blijven fietsen naar yoga-les, boodschappen te kunnen blijven doen en vrienden en familie te kunnen blijven bezoeken. Oftewel: inclusieve mobiliteit; zorgen dat iedereen mee kan blijven doen met de maatschappij.

De aanpak

In veel provincies en gemeenten is Doortrappen al actief, waaronder in de Vervoerregio Amsterdam. In de vijftien gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam en de zeven stadsdelen in de gemeente wordt Doortrappen ingezet in samenwerking met lokale partners. Met een centrale online campagne worden onder andere fietstips en FietsFit-oefeningen onder de aandacht gebracht. Niet belerend, maar altijd vanuit een enthousiaste en positieve insteek. Ook wordt het lokale netwerk rondom de oudere ingezet, zoals fysiotherapeuten, fietsenmakers en ouderenverenigingen. Deze lokale partners verspreiden niet alleen de boodschap van Doortrappen, maar mede-organiseren ook leuke Doortrappenactiviteiten. Ook de komende periode staan er allerlei leuke activiteiten gepland, zoals een FietsFestival, fietsgroepen en beweeglessen. Het regionale Doortrappen-team ondersteunt lokale partners in strategie, communicatie en (communicatie)middelen.

Wat levert Doortrappen op?

Het programma Doortrappen richt zich zowel op de bewustwording van veilig fietsen als gedragsverandering met laagdrempelige interventies en maatregelen. Het is van belang om blijvend aandacht te vestigen op de oudere doelgroep, hun vitale leefstijl en deelname aan het verkeer. Dit doe je niet alleen met een campagne, maar juist ook door de netwerken rondom de ouderen te betrekken bij de aanpak en boodschap. Door ze te enthousiasmeren zelf met het programma aan de slag te gaan en ze hierin te ondersteunen. Zo kan Doortrappen een onderdeel worden van de geïntegreerde zorg en welzijn van ouderen.

Zelf aan de slag

Als professional in de zorg/welzijn, sport, cultuur of ouderenparticipatie kun je zelf aan de slag met het programma Doortrappen. Op Doortrappen.nl vind je handige fietstips om veilig te blijven fietsen, FietsFit-oefeningen die toe te passen zijn in een beweegles of gesprekskaarten waarmee je op een laagdrempelige manier met ouderen in gesprek kan gaan.

Samen bereiken we meer

In veel gemeenten is Doortrappen al actief en werkt het regionale/lokale Doortrappen-team samen met lokale partners om ouderen te bereiken. Kijk op www.doortrappen.nl/per+gemeente/ of Doortrappen in jouw gemeente al actief is.

 Ben je actief in gemeente Amsterdam of één van de andere 14 gemeenten van Vervoerregio Amsterdam en wil jij jezelf aansluiten als partner of ben je benieuwd naar een mogelijke samenwerking? Doortrappen denkt graag met je mee. Neem contact op via doortrappenregioamsterdam@gmail.com of bel met de regiocoördinator Onno de Vries via 06 - 14 38 96 68.

Deel deze pagina via: