Naar hoofdinhoud Naar footer

Dagactiviteiten nieuwe stijl

Een zinvol en betekenisvol leven is belangrijk voor iedereen. Een kwetsbare gezondheid mag dat niet in de weg staan, vindt FNO. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wilde FNO alleenstaande ouderen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen.

Meedoen en bewegen centraal

De thema’s meedoen en bewegen staan daarbij centraal. Dit zijn belangrijke leefgebieden die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. FNO richtte zich in Meer Veerkracht Langer Thuis op alleenstaande ouderen met een beperking, juist omdat deze mensen vaak een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het tegenzit. Tussen 2015 en 2018 werden meer dan 100 initiatieven door heel Nederland gefinancierd. 

Nieuwe vormen van dagbesteding

In meerdere projecten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden werd een nieuwe vorm van dagbesteding ontwikkeld. Immers, een zinvolle en vooral leuke dagbesteding kan een bijdrage leveren aan het doel ‘zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis wonen’. Juist het fit en vitaal blijven, én het contact met andere mensen blijkt van grote waarde volgens professionals. Ook de ouderen die deelnamen of deelnemen zijn enthousiast over nieuwe manieren om te kunnen blijven meedoen en bewegen. vormen van dagbesteding.

Betrek ouderen bij initiatieven

Eén van de kenmerken van succesvolle initiatieven betreft het betrekken van de ouderen bij de dagbestedingsactiviteiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Ons Raadhuis, een ontmoetingscentrum in Velp, bedoeld voor ‘ouderen die vitaal in het leven willen staan’. Ouderen kunnen er terecht voor een keur aan activiteiten, variërend van tai-chi tot handwerken, en recreatief zingen tot samen lunchen. Omdat er altijd een professional aanwezig is, kunnen alle ouderen meedoen. De deelnemers worden gestimuleerd om vrijwillige taken op te pakken, waardoor zij weer ergens bij horen, en iets kunnen betekenen voor elkaar.

Niet voor niets heeft Ons Raadhuis in 2017 de ‘Human Included’-prijs ontvangen. Een mooi bewijs dat deze participatieve aanpak werkt.

Gezonde natuurwandelingen

Ook is het belangrijk aan te sluiten bij gezamenlijke interesse van ouderen. Een mooi voorbeeld daarvan is het project Gezond Natuur Wandelen. Op veertig locaties in de provincies Zuid-Holland, Noord- Holland, Friesland en Groningen organiseert de stichting GNW iedere week een gratis wandeling door de natuur. Het is met name bedoeld voor (oudere) mensen die meer willen bewegen en het leuk vinden om met een groep op stap te gaan.

Het is laagdrempelig, want het kost geen geld, is dichtbij huis en het is een eenvoudige activiteit waar deelnemers niets speciaals voor hoeven te doen of aan te schaffen, en daarmee is het aantrekkelijk voor veel mensen. Ook zorgt de communicatie voor duidelijkheid: iedere week op dezelfde plek en dezelfde tijd.

Met de natuurwandelingen combineert Gezond Natuur Wandelen beide elementen uit het FNO-programma: zowel meedoen als bewegen zijn van belang in deze innovatieve vorm van dagbesteding voor ouderen.

Game Eet Match

Wildwaterraften, een potje fanatiek tennissen alsof je op Wimbledon staat en op de lange latten een steile helling af. Dat kunnen ouderen bést, in een virtuele omgeving. Het project is onderdeel van ‘Fief worden, fief blijven’ van stichting de Klup in Twente, waarin vooral het plezier centraal staat. 

Ook bij Game, Eet, Match worden ouderen ingezet als vrijwilliger, door bijvoorbeeld mee te helpen met koken en serveren van de lunch die volgt op de gezamenlijk beweeg-activiteiten. Dat de activiteiten zijn gekeurd en door een test-panel dat mede bestaat uit ouderen zélf, draagt eveneens bij aan succes. 

Ingrediënten voor succes

Betrek ouderen zélf, laat hen bijdragen aan uitvoering van activiteiten, benadruk en sluit aan bij wat ouderen wél kunnen, goede en duidelijke communicatie; dat zijn slechts enkele van de ingrediënten voor succesvolle innovatieve vormen van dagbesteding. 

Meer informatie

Op 27 november aanstaande organiseert BeterOud het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. Het thema innovatie is rode draad in het programma. Op het congres presenteert FNO de de resultaten, leerpunten en aanbevelingen uit het programma Meer Veerkracht Langer Thuis.  

Deel deze pagina via: