Naar hoofdinhoud Naar footer

Campagne 'We zijn zelf het medicijn'

Wist je dat je zélf de kans om dementie te krijgen kunt verkleinen? Veel mensen weten dit nog niet. Dementie is een nare aandoening die nog niet te genezen is. En het aantal gevallen neemt de komende jaren schrikbarend toe. De beste optie die we op dit moment hebben is om het risico op dementie te verkleinen. Een gezonde leefstijl, gezond eten, regelmatig bewegen en nieuwsgierig blijven, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Uit onderzoek blijkt dat slechts 50% van de mensen weet dat je iets kan doen om de kans op dementie te verkleinen. GGD West-Brabant ging daarom samen met het dementienetwerk Breda e.o. en het dementienetwerk West-Brabant in 2021 met dit thema aan de slag.

Campagne

De GGD West-Brabant maakte samen met de samenwerkingspartners dankbaar gebruik van de ervaringen uit Limburg. Alzheimer Centrum Limburg en Universiteit Maastricht ontwikkelden en onderzochten in 2018-2019 de campagne “We Zijn Zelf Het Medicijn”. Doel van de campagne is om mensen ervan bewust te maken dat ze zelf de kans op dementie kunnen verkleinen. Met de campagne werden goede resultaten behaald: uit een steekproef van 600 inwoners bleek bijvoorbeeld dat 20% op de hoogte was van de campagne. En 30% van de mensen die de campagne hadden gezien is ook gezonder gaan leven. In 2021 hebben ook de regio’s West-Brabant en Haaglanden de campagne uitgevoerd naar Limburgs voorbeeld.

Samen aan de slag

Na maanden voorbereiding, uitstellen vanwege corona en twijfelen of het juiste moment was aangebroken, organiseerde GGD West-Brabant op 15 april 2021 een kick-off voor potentiële samenwerkingspartners. Ruim 110 organisaties in West-Brabant steunden de campagne en hielpen mee met het uidragen van de boodschap. Grote en kleine organisaties, ouderenorganisaties, organisaties in de zorg, gemeenten, bibliotheken, culturele instellingen, woningbouwcorporaties: Het was echt een samenwerking. Alleen dát is al een heel mooi resultaat van deze campagne.

En wat vonden de inwoners van West-Brabant van 'We zijn zelf het medicijn'? Het GGD gezondheidspanel stelde in maart en december 2021 een aantal vragen over hersengezondheid en over de campagne. De resultaten en het aantal mensen dat is bereikt staan beschreven in de factsheet ‘We zijn zelf het medicijn, campagneresultaten 2021'. Ruim 61.000 inwoners werden via Facebook bereikt, ruim 11.000 mensen bezochten de campagne website West-Brabant: We zijn zelf het medicijn en 840 mensen namen deel aan de online informatie-bijeenkomsten over Gezond Ouder Worden. Van de leden van het GGD gezondheidspanel kende 13% de campagne. De kennis over de specifieke factoren die invloed hebben op het ontwikkelen van dementie lijkt toegenomen. Bijna de helft van de respondenten die de campagne kenden, voelden zich door de campagne aangespoord om gezonder te gaan leven. De coronamaatregelen belemmerde het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, waardoor helaas niet alle potentiële mensen bereikt zijn door de campagne. 

Het onderwerp blijft op de agenda

Het belang van een gezonde leefstijl, ook in de preventie van dementie, staat inmiddels bij veel organisaties op de agenda. Allemaal weten we dat preventie en gedragsverandering een lange adem vergen. Daarom blijft het onderwerp geagendeerd, zie hieronder de verschillende acties die nu al op de planning staan:

  • In 2022 vragen GGD West-Brabant en het dementienetwerk Breda e.o. en het dementienetwerk West-Brabant op 2 momenten regionaal extra aandacht voor een gezonde leefstijl: in maart met de actie 30dagengezonder en in september rondom Wereld Alzheimer Dag.
  • Veel gemeenten hebben gezond ouder worden en de preventie van dementie opgenomen in hun lokale preventie akkoord en besteden ook in 2022 extra aandacht aan dit thema.
  • De website West-Brabant: We zijn zelf het medicijn blijft beschikbaar en er zijn nog campagnematerialen die organisaties in de regio kunnen inzetten.

Lessons learned

Dit was de eerste keer dat GGD West-Brabant een campagne regionaal uitrolde met lokale accenten. Dit heeft veel opgeleverd: nieuwe samenwerkingspartners (lokaal, regionaal, landelijk), zicht op wat regionaal kan en wat echt lokaal moet, lokale ideeën die ook in andere gemeenten werden opgepakt en de gerichte inzet van social media. De leerpunten worden meegenomen in toekomstige activiteiten en worden ook landelijk gedeeld met partners die met 'We zijn zelf het medicijn' aan de slag willen. De projectleiders uit regio Haaglanden en West-Brabant hebben daarvoor een 'Lessons Learned Rapportage' opgesteld (klik hier voor de rapportage). Toekomstige campagneleiders kunnen hier nuttige ervaringen in lezen waarmee zij zelf een mooie campagne in hun regio kunnen neerzetten.

Voor meer informatie of vragen over de campagne kun je een mail sturen naar preventie@ggdwestbrabant.nl.

Deel deze pagina via: