Naar hoofdinhoud Naar footer

Advanced Care Planning: zorg nu en in de toekomst registreren

Nadenken over de laatste levensjaren en de daarbij horende zorgwensen wordt een steeds actueler thema bij ouder wordende mensen. Bij Advanced Care Planning (ACP) gaat het om het registreren van de gewenste zorg nu en in de toekomst. Tijdens de pilot 'ACP in de eerste lijn' is de volgende conclusies getrokken.

Pilot 'ACP in de eerste lijn' 

De pilot 'ACP in de eerste lijn' is eind 2022 gestart in Rotterdam-Ommoord met de ambitie om 60% van de kwetsbare ouderen binnen 2 jaar de wensen, keuzes, doelen en voorkeuren van zorg nu en in de toekomst bij de huisarts te hebben geregistreerd. Eerste lijn is zorg waar geen verwijzing voor nodig is, zoals de huisarts. Met het registreren zorg je ervoor dat familie en zorgprofessionals beter kunnen handelen naar de zorgwensen van de oudere.

Wat wordt geregistreerd en door wie?

Antwoorden op vragen zoals wat voor diegene een betekenisvol leven inhoudt en welke steun diegene nodig heeft om langer thuis te kunnen blijven wonen, worden geregistreerd in het Advance Care Planning-dashboard. De wijkverpleging hoort tijdens de dagelijkse zorg meer dan de huisarts. Maar als de wijkverpleging de aanname heeft dat de huisarts dezelfde informatie hoort, kan dit ervoor zorgen dat er belangrijke informatie ontbreekt. De eindverantwoordelijkheid van een proactieve zorgplanning ligt bij de huisarts. Een goede samenwerking met alle betrokkenen is daarom erg belangrijk. 

Meer aandacht voor proactieve zorgplanning kost tijd, maar resulteert in een betere kwaliteit van zorg. Registratie en samenwerking vormen hierbij een onmiskenbare meerwaarde.

Maaike Remmerswaal, kaderarts Ouderenzorg en lid van het Rijnmond Dokters kernteam ACP

Conclusie

Door zorgwensen te bespreken, kan de zorg nu en in de toekomst beter afgestemd worden op de oudere. Ook familie en zorgprofessionals kunnen dan beter handelen naar de wens van de oudere. Hiervoor is een goede samenwerking en het daadwerkelijk registreren van de wensen benodigd. Uiteraard kan dit niet zonder de wensen te bespreken met de oudere zelf. Lees hier meer over ouderen betrekken

ACP bingo

Ook starten met Advanced Care Planning? Download de bingokaart onderaan deze pagina bij Downloads en kijk of je "bingo hebt" als het gaat om ACP. 

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via: