Naar hoofdinhoud Naar footer

5 trends in wonen voor ouderen

Er zijn een aantal woonvormen die voor een deel beschutting en bescherming geven. Deze woonvormen zijn hard nodig om langer zelfstandig wonen van ouderen mogelijk te maken. Het landelijke platform ZorgSaamWonen ziet hierin 5 trends ontstaan.

Dit artikel verscheen eerder in de wijkkrant: Langer thuis wonen. Het artikel vind je onderaan de pagina bij Downloads. 

1. Collectief wonen  

We zien een groei van allerlei vormen van collectief wonen. Soms zetten ouderen zelf de eerste stap voor het starten van een woongemeenschap. In een woongemeenschap leeft een groep mensen samen. Ze delen hier verschillende ruimten en het huishouden met elkaar. De bewoners van het Boekhuis in Amersfoort hebben bijvoorbeeld een eerste stap gezet voor het starten van een woongemeenschap.  

Soms is het een andere partij die een woongemeenschap start. Bijvoorbeeld projectontwikkelaar Blauwhoed, die Park Entree in Schiedam bouwde. Of woonstichting Waterweg Wonen, die in Vlaardingen een bruisend wooncomplex voor 55-plussers creëerde.  

2. Aanpassingen eigen omgeving  

Als tweede ontstaan er meer woonvormen waar mensen niet meer hoeven te verhuizen. Een voorbeeld is ‘Stichting Statiegeld op Jeugd’, in het dorp Son en Breugel. In dit dorp wonen veel oudere mensen. Stichting Statiegeld op Jeugd is bezig met het idee om grote woningen kadastraal te splitsen. De oudere krijgt dan een buur, die in het gesplitste deel woont. De oudere blijft bijvoorbeeld beneden in het huis wonen en de jongere gaat boven wonen. 

Een ander voorbeeld is het gespikkeld wonen, zoals woongroep Couwenhoven in Zeist doet. Daar wonen twintig bewoners verspreid over zes verdiepingen van een flat. Zij vormen een woongroep met elkaar.  

3. Gemengde woonvormen  

Er komen steeds meer gemengde woonvormen. Zoals het woonproject DeBuurt, in Utrecht. Dit is een woonproject van AM, een organisatie die duurzame leefomgevingen ontwikkelt. AM werkt samen met andere organisaties aan een gebouw met 343 huurwoningen. Deze huurwoningen zijn van middelhuur. Middelhuur is een huurprijs tot € 950,-. De woningen zijn er voor starters, en voor ouderen met een zorgvraag en zonder zorgvraag.  

Woonproject DeBuurt wordt een plek waar mensen kunnen wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. In het gebouw zijn er woningen voor verschillende mensen. Bijvoorbeeld ouders met kinderen met autisme. Maar ook woningen voor ouderen met dementie of ouderen met een migratieachtergrond.  

In Utrecht zijn meer projecten met gemengde woonvormen te vinden. Bijvoorbeeld MIXIT en LIVIN, van woonorganisatie Mitros. En Place2BU, van woonorganisatie Portaal. In deze projecten krijgen kwetsbare mensen de kans om onder begeleiding met andere mensen te wonen. Deze mensen behoren niet tot de kwetsbare doelgroep.  

4. Omzien naar elkaar  

We zien verschillende woonvormen waarin omkijken naar elkaar een grote rol speelt. Bewoners wonen niet zomaar in het gebouw en zijn meer dan goede buren. LIFE in Amsterdam is daar een voorbeeld van. In LIFE zijn 59 appartementen voor betrokken 50-plussers te huur. Dit zijn appartementen in de vrije sector.  

Wil je in LIFE wonen, dan zijn twee dingen belangrijk. Je moet openstaan voor andere culturen en meehelpen aan een goede sociale band binnen de groep. Bijvoorbeeld: 

  • Je helpt anderen met klusjes. 
  • Je geeft de buurvrouw taalles. 
  • Je geeft als vrijwilliger tekenles bij Cordaan. 

5. Zorgcommunities  

Als vijfde trend zien we nieuwe plannen ontstaan, zoals het ‘Butterfly effect’. Er wordt hier gebruikgemaakt van ‘tiny houses’. Hierbij worden kleine huisjes verhuurd aan vrijwilligers, familieleden, cliënten en zorgverleners. Dit gebeurt op het terrein van de zorginstelling. Zo wordt er gebouwd aan een gemeenschap waar mensen elkaar willen helpen.  

Ook is er een ontwikkeling van een empathische woning. Hierbij neemt het huis de taken van de mantelzorg over. Dit wordt gedaan door handige technologie. Voorbeelden zijn projecties, lichtsignalen en geluidssignalen. In deze woningen helpt technologie ouderen met dementie met hun ritme.  

Voor de meeste woonvormen geldt dat ze veel onderhoud nodig hebben. Soms is professionele begeleiding nodig om de gemeenschap levendig te houden. Mensen maken namelijk niet altijd vanzelf contact met elkaar. Ook is het belangrijk om teleurstellingen te voorkomen. Dit gebeurt door goede voorlichting en door verwachtingen duidelijk te krijgen.  

Grootste problemen 

We moeten zorgen dat er meer woonvormen komen. Hierbij zijn geschikte locaties en voldoende geld de twee grootste problemen. Gelukkig is daar vanuit de landelijke Taskforce Wonen en Zorg aandacht voor. Mensen die goede ideeën hebben, worden ook nog niet afgeschrikt. Er ontstaan namelijk al veel mooie woonvormen. Het is wel nodig dat het proces om dit te starten snel makkelijker gaat. Want de nood is hoog!  

Over ZorgSaamWonen  

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor maatschappelijke opdrachten. Het verbindt hierbij het fysieke en sociale domein. De maatschappelijke opdrachten gaan over onderwerpen als wonen, zorg en welzijn. Denk hierbij aan de volgende ontwikkelingen: 

  • Het aantal ouderen groeit. 
  • Het tekort aan personeel in de zorg neemt toe. 
  • Mantelzorgers worden minder beschikbaar. 

Meer informatie  

Downloads

Deel deze pagina via: