Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe sluit je aan bij behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond?

Hoe bereik en ondersteun je mantelzorgers met een migratie-achtergrond? In de lerende praktijk ’s-Hertogenbosch gingen ze een jaar lang met deze vraag aan het werk. Dit werd gedaan door de gemeente, steunpunt mantelzorg, sociaal werkers en mantelzorgers.

Zij zijn nu aan het werk met twee vraagstukken. Het eerste onderwerp is cultuursensitief werken bij professionals. Cultuursensitief betekent dat je je bewust bent van je eigen normen en waarden. Ook weet je hoe je rekening houdt met de normen en waarden van een ander. Het tweede onderwerp gaat over het zoeken naar andere manieren om mantelzorgers te bereiken. Wat zijn de belangrijkste lessen die geleerd zijn uit ’s-Hertogenbosch?  

Les 1: Zet de juiste mensen aan tafel  

Wanneer je start met een verandertraject is het belangrijk dat je kennis haalt uit 3 verschillende bronnen. Dit is wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van de mantelzorger. Door deze verschillende bronnen van kennis te gebruiken, krijgt iedereen in het netwerk een actieve rol.

Les 2: Maak vooraf afspraken over tijdsverdeling en rolverdeling  

Samenwerking vraagt tijd en energie van organisaties, professionals en mantelzorgers. Niet iedereen heeft dezelfde rol en evenveel tijd te besteden. Zo kun je meer tijd en energie verwachten van de trekkers van het project. Ook moet je nadenken over andere verplichtingen die mantelzorgers hebben. Hiermee kan de tijd die je investeert, worden aangepast naar de gewenste inzet.  

De beleidsadviseur diversiteit en inclusie sluit zich daarbij aan: ‘Het is denk ik goed om een realistische verwachting te hebben van een ervaringsdeskundige, vrijwilliger en professional. En in welke mate diegene betrokken is. Ze kunnen en hoeven niet allemaal evenveel tijd te investeren. Het is goed om hierover na te denken. Hierdoor bepaal je vooraf wie je bij welk deel van het traject betrekt.’  

Daarnaast benadrukt de beleidsadviseur de maatschappelijke ontwikkeling: ‘Het is belangrijk om deelnemende organisaties duidelijk te maken dat volle inzet en betrokkenheid wordt verwacht. Dan kunnen deze organisatie hieraan meedoen.’ 

Praktijkvoorbeeld 

In ’s-Hertogenbosch waren er veel mantelzorgers betrokken. Vooral in het begin, bij het bepalen van de richting. Bij het uitvoeren en de trainingen geven waren het juist professionals die meer tijd en taken op zich namen. Dit kwam ook doordat het voor mantelzorgers veel tijd kostten. Dit vroeg te veel werk van hen.  

Benieuwd naar de andere lessen?   

Er staan nog meer lessen op de website van Movisie. Bijvoorbeeld ‘Begin met kleine stappen’ en ‘Verhalen van mantelzorgers zetten iedereen in beweging’. Meer weten over deze en andere lessen? Bekijk dan het nieuwsbericht: Hoe sluit je goed aan bij behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond?

Deel deze pagina via: