Naar hoofdinhoud Naar footer

GGD IJsselland onderzoekt beleving hittestress

Gepubliceerd op: 21-06-2023

Voor de samenwerkende Rivus-gemeente Staphorst, Deventer en Raalte heeft de GGD IJsselland onderzoek gedaan naar de beleving van hittestress onder thuiswonende ouderen om te kijken wat de gemeente en partners kunnen betekenen in het voorkomen of beperken van hittestress. Thuiswonende ouderen zijn een risicogroep als het gaat om (de gevolgen van) hittestress. In dit kwalitatieve onderzoek zijn er interviews en focusgroep gesprekken gehouden met zowel 4 professionals en 7 vrijwilligers die werken met deze doelgroep als 32 thuiswonende ouderen zelf. De ouderen zijn vooral bereikt via activiteiten als een koersbalgroep, een koffieochtend en een internationale vrouwengroep.

Omgang met hitte

Ouderen gaan om met hitte door het rustiger aan te doen en hun planning aan te passen. Soms drinken ouderen meer met warmte maar over het algemeen geven ze aan dat ze te weinig drinken. Een aantal ouderen zegt meer te gaan zwemmen, douchen of ijsjes eten als ze last hebben van hitte. Geen van de ouderen heeft extra gezondheidsklachten door de hitte. Ouderen krijgen soms tips van familie of bekenden over hoe ze om moeten gaan met hitte. Vaak kennen ze deze tips al wel en handelen ze hier ook al naar.

Kijkend naar professionals en vrijwilligers valt op dat zij geen vragen krijgen over hitte. De welzijnsorganisaties waar zij werkzaam zijn nemen nauwelijks maatregelen tegen hitte. Een aantal individuele werknemers neemt zelf het initiatief om wat extra drinken aan te bieden of de gordijnen op tijd dicht te doen om de ruimte koel te houden maar dit is vaak geen organisatiebreed beleid. Eén organisatie gaf aan dat ze boven de 35 graden even niet werken. Al met al blijkt dat de organisaties nog niet nadenken over hitte en het niet als probleem zien.

Mogelijke oplossingen voor hitte

Zowel ouderen als de professionals en vrijwilligers geven het koel houden van activiteitenruimtes als oplossing voor de hitte. Dit zou kunnen door zonwering, goede ventilatie of airconditioning. Verder zeggen professionals dat ouderen in de zomer naar activiteiten moeten komen met de hulp van vrijwilligers of automaatje om de hitte te ontwijken en dat ze moeten leren omgaan met hitte. Ouderen zelf zeggen dat de gemeente en partners verder in kunnen zetten op het rekening houden met hitte bij (ver)bouw, door de groenvoorzieningen te verbeteren, door inwoners te motiveren om tegels uit de tuin te halen en door duidelijke communicatie over het hitteplan te hebben, eventueel regionaal of in andere talen.

Conclusies

Beide doelgroepen geven duidelijk aan dat je niks kan veranderen aan hitte en er mee moet leren omgaan. Hitte wordt (nog) niet als probleem gezien. Het valt op dat ouderen naar activiteiten blijven gaan en dat professionals dat zien als goede afleiding tegen de hitte. Daarentegen gaat ook een deel van de activiteiten in de zomer niet door vanwege vakantie. Hierdoor wordt de risicogroep in de meest risicovolle periode minder gezien.

Deel deze pagina via: