Naar hoofdinhoud Naar footer

Deelnemers leernetwerk zorg en welzijn thuiswonende ouderen delen hun ervaringen

De 17 deelnemers aan het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap vertellen over de manier waarop ze inzicht krijgen in elkaars perspectieven. Ze leren met en van elkaar tijdens het samenwerken. De ervaringen zijn gebundeld in de publicatie 'Het leernetwerk In Zorg Wel Zijn'.

Het leernetwerk In Zorg Wel Zijn

In de dagelijkse zorgpraktijk zijn de vraagstukken in de wijk steeds complexer. Professionals komen voor vraagstukken op meerdere levensdomeinen te staan. Dit vraagt afstemming met de zorgvrager en met professionals van verschillende disciplines. Het leernetwerk maakt het mogelijk om samen in te gaan op de vragen ‘wat je doet’ en ‘hoe je je werk doet.’ Je leert van en met elkaar.

Bevorderen van interprofessionele deskundigheid

De deelnemers aan het vanuit de HAN opgezette leernetwerk komen van diverse regionale partnerorganisaties uit zorg en welzijn en uit mbo en hbo onderwijs. De gezamenlijke doelstelling is het verbeteren van integrale zorg voor thuiswonende ouderen.

De deelnemers werken samen aan:

  • Het vanuit verschillende perspectieven bekijken en uitdiepen van onderwerpen en thema’s.
  • Het samen leren door mee te lopen in de beroepspraktijk van elkaar: zorgprofessionals van het team wijkverpleging en docenten verpleegkunde in duobanen met professionals en docenten uit het sociaal domein.
  • Het delen van kennis tijdens maandelijkse leernetwerkbijeenkomsten.
  • Het voorbereiden van thema’s voor bijeenkomsten en kennismarkten voor professionals, docenten, studenten en ervaringsdeskundigen uit de regio Nijmegen.
  • Het verder ontwikkelen van het online leernetwerk. 
  • De opgedane nieuwe inzichten over leren en interprofessioneel samenwerken worden zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijk gebruikt. 

Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap is in 2019 gestart en maakt deel uit van het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Lees meer over het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap en de ervaringen van de deelnemers

Deel deze pagina via: