Naar hoofdinhoud Naar footer

Agora en SOMNL nieuwe partners BeterOud

Gepubliceerd op: 10-10-2023

Agora en SOMNL hebben zich aangesloten bij het consortium BeterOud.

Agora 

De missie van Agora is leven tot het einde mogelijk maken. Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dat te bereiken ondersteunt Agora mensen en organisaties bij goede lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase.  

SOMNL 

SOMNL staat voor Samen voor Ouderen met een Migratie-achtergrond in NederLand. Het doel is een fijne samenleving voor alle ouderen, ongeacht achtergrond, inkomen of woonplaats. SOMNL draagt bij met kennis van de Nederlandse en andere culturen. 

BeterOud 

Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Kenmerkend voor de BeterOud-aanpak zijn onder meer de multidisciplinaire aanpak (‘Samen werken aan wonen, zorg en welzijn’) en de betrokkenheid van ouderen zelf (‘niets over ons, zonder ons’). 

Meer lezen 

Deel deze pagina via: